Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem
Pas på med beroligende medicin og bilkørsel

De fleste er ikke i tvivl om at trafik og alkohol er en farlig cocktail. Men de færreste ved at sove- og nervemedicin også medfører "promillekørsel". Det skal en ny kampagne i Roskilde Amt råde bod på.

Beroligende medicin sløver sanserne og øger risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. De første 14 dage, man tager sove- eller nervemedicin (benzodiaze-piner), er risikoen 2-3 gange højere end normalt. Det svarer til at køre med en alkoholpromille på mellem 0,5 og 1,0. Drikker man desuden alkohol sammen med medicinen stiger risikoen yderligere til uforudsigelig størrelse.

Derfor bør man undgå at køre bil de første 14 dage man tager beroligende medicin, for her er den sløvende virkning stærkest. Og man bør helt undgå at blande pillerne med alkohol hvis man vil køre bil mens man får medicinen.

Udenlandske undersøgelser viser at trafikfarlig medicin, herunder benzodiazepiner, er et langt større problem for trafiksikkerheden end man hidtil har antaget og kendt til. Antallet af trafikulykker i Danmark, der helt eller delvist skyldes påvirkning af benzodiazepiner, er ikke belyst da der ikke er lovhjemmel til systematiske analyser for medicin hos trafikanter herhjemme. Kun ca. 200 danske trafikanter bliver årligt testet og dømt for at køre med andre stoffer (herunder også ulovlige) end alkohol i blodet. Til sammenligning bliver ca. 14.000 sigtet for spritkørsel hvert år.

Lægemiddelstyrelsen har i 1999 opgjort at ca. 450.000 danskere det år fik udskrevet mindst én recept på benzodiazepiner.

Information til patienter, læger og apoteker
Kampagnen i Roskilde Amt starter i denne uge. Den retter sig mod to målgrup-per: De patienter der får ordineret sove- eller nervemedicin samt de praktiseren-de læger og apoteker, som rådgiver i forbindelse med ordinering og udlevering af medicinen.
På venteværelser hos lægen og på apotekerne vil der ligge brochurer og anden information til patienterne. Lægerne og apotekerne har fået tilsendt information, som dels skal give dem en større viden om emnet, dels gøre dem bedre til at in-formere patienterne.

Ca. 100 praktiserende læger og 11 apoteker er med i kampagnen. Kampagnen bliver evalueret til efteråret, og resultatet vil vise om der er grundlag for at udbrede den til resten af landet.

Arbejdsgruppen bag kampagnen består foruden Rådet for Større Færdselssik-kerhed af repræsentanter for Praktiserende Lægers Organisation, Danmarks Apotekerforening, Roskilde Amt, Danmarks TransportForskning og Lægemiddelstyrelsen. Projektet er Støttet af Forsikring & Pension.

Yderligere oplysninger hos: projektleder Pernille Ehlers eller Karin Skolnik på telefon 39 16 39 39.

Tilbage
 
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND