Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Her kan du downloade SINDs mest efterspurgte udgivelser

Kan du ikke modtage og læse PDF? Download Adobe Reader her.

Landsdækkende foldere

 

NYHED: Download: Bipolar lidelse hos voksne

"Når jeg er manisk, er jeg helt anderledes end normalt. Jeg ser alt ud fra mit eget perspektiv. Jeg synes, jeg er den vigtigste person i verden, og alle mine tanker er geniale." 30-årige Christian fortæller i denne nye folder om det at være manisk. Folderen henvender sig til mennesker med en bipolar lidelse og deres pårørende. Folderen beskriver sygdommen og kommer med gode råd til, hvordan den kan forebygges og bekæmpes. 
NYHED: Download: Giv psykiatrien en stemme
SIND er partipolitisk uafhængig. Ærindet er derfor ikke at agitere for bestemte partier eller lister. Vi opfordrer alle til at stemme på det parti/den liste, som man har lyst til, men stem personligt på én der vil gøre noget særligt for psykiatrien.
Folketingsvalget 2019
Bipolar lidelse hos voksne

Download: SINDs ønsker til Psykiatriplanen II

I forbindelse med Folkemødet 2018 er denne folder blevet udarbejdet. Den beskriver SINDs mærkesager. 
 
SINDs ønsker til Psykiatriplan II

NYHED: Download: Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving?

Har du en psykisk sårbar arving? Og er du nervøs for, om din arving er i stand til at forvalte arven efter dig på en hensigtsmæssig måde?
Eller for om din efterladte er et let offer for uærlige sjæle?
SIND har netop udarbejdet en pjece, som beskriver, hvilke muligheder du har for at beskytte din arving mod misbrug og udnyttelse. Pjecen giver et overblik over de juridiske tiltag, man kan benytte sig af som pårørende til en psykisk sårbar arving.
Pjecen er tilstræbt skrevet i et almindeligt og forståeligt sprog, men det er et komplekst emne, og du bør derfor altid tage en advokat med på råd for at finde den løsning, som sikrer din arv og dine arvinger bedst muligt. 

Arvefolder 2017

Download: Bliv frivillig i SIND-nettet

Vær med til at gøre en forskel for et sindslidende menneske eller et menneske med psykiske problemer som besøgsven i SIND-nettet. Du skal have et personligt overskud og have lyst til at skabe kontakt og medvirke til at skabe gode oplevelser for et andet menneske.

Download: Samvær med mennesker med psykoseproblemer

Denne pjece er en vejledning for pårørende til mennesker med psykoseproblemer og andre interesserede. Hensigten med vejledningen er at begrænse de belastninger, som den syge og hans/hendes omgivelser udsættes for, så alle beskyttes bedst muligt.

NYHED: Download: Portræt af en pårørende

Mange undersøgelser viser, at den, der har sygdommen, har bedre chancer for at komme sig, når de pårørende inddrages og undervises. Nogle af erfaringerne og anbefalingerne er samlet i denne nye pjece: "Når en i familien rammes, rammes hele familien". Pjecen er skrevet af SINDs Pårørenderådgivning og Pårørendeudvalg og rummer bl.a. otte råd til de pårørende, der kan lette livet for både sygdomsramte og pårørende. 
    

Download: Skizofreni

 I befolkningen som helhed forekommer skizofreni hos omkring én ud af hundrede. Denne pjece henvender sig fortrinsvis til mennesker, der har fået stillet diagnosen skizofreni, men den kan også give pårørende og andre mere indsigt i sygdommen og dens behandlingsmuligheder.

Download: Borderline – et liv med flere torne

Borderline er en af de mest udbredte inden for personlighedsforstyrrelser i det psykiatriske system. Diagnosen bliver kaldt borderline, fordi den ligger i grænselandet mellem det neurotiske, det psykotiske og det normale. Man regner med, at der er cirka 60.000 mennesker i Danmark, der lever med en borderline-diagnose. Denne pjece henvender sig både til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og til deres pårørende.

Download: Bestil eller bliv foredragsholder

SINDs foredragsholdere er en gruppe mennesker, der alle er medlem af SIND og kan formidle deres livserfaring som psykisk sårbare, pårørende eller professionelle. Pjecen henvender sig til dig, der enten gerne vil bestille en foredragsholder eller blive det selv.

Download: Børn i familier med psykisk sygdom

Én ud af fem danskere kommer på et tidspunkt i deres liv i berøring med det psykiatriske system. Det betyder blandt andet, at mange børn og unge vokser op med en psykisk syg forælder. I denne pjece kan du læse om, hvordan man kan føle eller tænke, hvis éns far eller mor er psykisk syg, og du kan også få at vide, hvor man kan få hjælp.

Download: Tag en bisidder med

Du har ret til en bisidder. Når du skal til møde med det offentlige, har du ret til at have en bisidder med. Du bestemmer selv hvem det skal være. SINDs bisiddere hjælper dig med at skabe en konstruktiv dialog under mødet og med at følge op på de aftaler, du indgår.

Download: Depression

Depression er en psykisk sygdom, der er så udbredt, at rundt regnet hver 20. dansker på et eller andet tidspunkt bliver ramt. Depression er en folkesygdom - ligesom kræft og hjertesygdomme. Derfor skal depressionssygdommen tages alvorligt. Denne pjece henvender sig til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre, der er interesserede i få mere viden om depression og behandlingsmuligheder.

Download: Psykiatrihåndbogen

”Håndbog for psykiatribrugere og pårørende – kend dine rettigheder” er skrevet af Knud Kristensen, landsformand for SIND, og Ellen Margrethe Basse. Bogen svarer fx på, hvem der kan træffe beslutninger i sundhedssystemet og i det sociale system, hvordan beslutningerne skal forberedes, hvordan planer mv. skal udarbejdes, samt oplysninger om klage- og erstatningsmuligheder.
Psykiatrihåndbogen er udkommet i 15.000 eksemplarer, og den fjerde reviderede udgave indeholder også en udførlig beskrivelse af de rettigheder, der følger af FN’s Handicapkonvention samt øvrige internationale konventioner. Bogen er desværre udsolgt på tryk, men de 748 sider kan hentes gratis som PDF-fil. Læs mere her
www.psykiatrihaandbog.dk

Foldere fra udvalg, SINDs landsdækkende aktiviteter, regioner og lokalafdelinger

Nyhed: Downlod Guide til et godt hverdagsliv for dig, der er pårørende

Brochuren er udarbejdet af SIND Hovedstaden og  kan bestilles i SINDs webshop. Den koster kr. 40,- plus forsendelse.

Download: Information og rådgivning om medicinafhængighed

Udgivet af BenzoRådgivningen, www.benzo.dk
Guide til et godt hverdagsliv for dig, der er pårørende

NYHEDDownload: Det mener SIND om peerstøtte

SINDs Brugerudvalg står bag teksten til denne nye folder om peer-støtte. 
Peer-støtte
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND