Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Brugerudvalg

 

Se medlemmer

Brugerudvalgets kommissorium

 

Overordnet:

Brugerudvalget skal understøtte en brugerstemme og -profil i SIND, så SIND har en synlig brugerdefineret brugerprofil på psykiatriområdet. 

Opgaver (ikke prioriteret rækkefølge):


1. Understøtte og overvåge implementeringen af psykiatrilovens § 3, stk. 4-6 om forhåndstilkendegivelser og pårørendeinddragelse.

Iflg. de nye bestemmelser får patienter ret til en samtale i forbindelse med indlæggelsen, hvor patienten skal høres om eventuelle tilkendegivelser af præferencer i forhold til behandlingen (også behandling uden samtykke).
Patienten skal ligeledes tage stilling til inddragelse af pårørende eller andre i netværket i behandlingsforløbet.
Forhåndstilkendegivelserne skal fremgå af journalen og så vidt muligt lægges til grund ved behandlingen.

Brugerudvalget kan:
a. Udarbejde folder herom

b. Forberede og gennemføre oplæg

c. Udarbejde aftaleformular/skabelon for forhåndstilkendegivelser og pårørendeinddragelse

d. Finde samarbejdsvinkler herom sammen med SINDs pårørendeudvalg, pårørenderådgivning og psykiatriforeninger som LAP og Bedre Psykiatri.

2. Peer-to-peer-arbejdet.

Brugerudvalget skal:

a.Repræsentere SIND i det nationale peer-netværk (SINDs medlemmer af styregruppen for Peer-netværket forventes at sidde i SINDs brugerudvalg)

b. Indsamle viden om peer-to-peer arbejde i psykiatrien og formidle den internt i SIND

c. Undersøge/arbejde for brug af rådgivere med brugerbaggrund i SINDs rådgivninger i dialog med rådgivningerne.

3. Internt i SIND.
Brugerudvalget skal – så vidt muligt – kunne anvise personer til råd og udvalg, når udvalget bliver spurgt om det.
Brugerudvalget skal kunne komme med udtalelser om særligt brugerrelaterede emner, hvis udvalget bliver bedt om det.

4. Kommunikation.

Brugerudvalget skal gennemse eksisterende SIND-materiale om brugerforhold og eventuelt stille forslag til ændringer.
Brugerudvalget kan skrive relevante artikler til SIND-bladet.

5. Børn.

Brugerudvalget opfordres til at komme med forslag til SIND-tilbud til børn (under 18 år) som er psykiatribrugere.


Brugerudvalget kan stille forslag til hovedbestyrelsen om yderligere punkter.

Udvalget skal selv aktivt tage ansvar for koordinering med andre udvalg, hvor der er overlappende opgaver/ interesser.

Brugerudvalget kan nedsætte underudvalg til at varetage nogle af opgaverne mellem udvalgets møder.

Udvalget bør mødes mindst 4 gange om året.

Læs mere her 

Referater
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND