Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Daglig Ledelse, DL


Daglig Ledelse (DL) varetager den daglige ledelse af SIND med henblik på opfyldelse af foreningens formålsparagraf, principprogram og vedtagne politikker. Daglig Ledelse refererer til Hovedbestyrelsen, koordinerer fagudvalgenes arbejde og forbereder møderne i Hovedbestyrelsen.

DL skal bl.a. foretage indstilling til Hovedbestyrelsen om:
  • Udvalgsstørrelse og -opgaver, samt kommissorier
  • Valg af medlemmer til udvalgene
  • Repræsentanter til officielle arbejdsgrupper/udvalg eller råd
  • Lovforslag og handlingsplaner fra regeringen
  • SINDs Principprogram, politikker og planer

Daglig Ledelse består af Landsformanden samt SINDs to næstformænd.

Ingelise Svendsen
Kristian Bennedsen
Knud Kristensen

Kristian Bennedsen
Næstformand

kb@sind.dk

Tlf. 3171 6011

Hjarupvej 52
Vonsild
6000 Kolding

Knud Kristensen 
landsformand

kk@sind.dk

Tlf. 8617 6398
Mobil: 4030 6398

Stenvadet 6
8240 Risskov

Ingelise Svendsen
næstformand

issv42@gmail.com

Mobil: 2299 8956

Bregnebjergvej 1
Nygård
4500 Nykøbing Sjælland
SIND – landsforeningen for psykisk sundhed – anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. Vi anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke information til andre om dit besøg på www.sind.dk. Har du spørgsmål om cookies, kan SIND kontaktes på landsforeningen@sind.dk
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND