Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem


På gensyn til Folkemødet 2017

Den 15.-18. juni

 
Vi er med igen, når det årlige Folkemøde på Bornholm løber af stablen i uge 24. Sidste gang trak de fleste af vores arrangementer fulde huse. Vi har fået et endnu større telt i 2017 og håber, at mange vil lægge vejen forbi SIND i Havnegade den 15.-18. juni i Allinge.
Mød vores frivillige til en snak i teltet og deltag i debatter, hvor folk med noget på hjerte - fx politikere, fageksperter, engagerede i SIND eller andre foreninger og organisationer - giver stof til eftertanke.
 
Hvis du planlægger et arrangement, som du synes, SIND skal deltage i, er du velkommen til at kontakte os på landsforeningen@sind.dk eller telefon 35 24 07 53. Vi vil også meget gerne samarbejde om arrangementer hos os, så tøv ikke med at henvende dig med ideer i den retning.
Ses vi på Folkemødet 2017?
 
Herunder kan du læse om, hvad vi lavede i 2016
 

SIND på Folkemødet 2016

 
Velkommen til SINDs infoside om det årlige Folkemøde på Bornholm, næste gang 16.-19. juni 2016. Også i år bidrager SIND til at nuancere debatterne på Folkemødet, der til juni samler tusindvis af beslutningstagere og politisk interesserede fra hele Danmark.

SIND har eget telt, men deltager også i andre arrangementer. Her på siden kan du løbende blive opdateret om SINDs program for de fire dage. 
Foreløbig er nedenstående arrangementer på plads.

Under Folkemødet kan du også komme tættere på SINDs puls på facebook og naturligvis på Bornholm. Her deltager aktive fra alle dele af SIND.

Du kan også læse mere på Folkemødets egen hjemmeside

Reception: SIND-teltet åbner - kom og hils på

16. juni 15:15 - 15:55

Inden Folkemødet for alvor går i gang, vil vi i SIND rigtig gerne sige hej til vores gode venner og samarbejdspartnere. Derfor har vi arrangereret en lille, uformel åbningsreception i SIND-teltet. 

Du kan bl.a. hilse på SINDs deltagere i Folkemødet: Landsformand Knud Kristensen, næstformand Kristian Bennedsen, lokalformand Leni Grundtvig Nielsen, lokalformand Jeanette J. Quade, projektleder i SIND Ungdom Mette Vestergaard, formand for Skizofreniforeningen Holger Steinrud, udvalgsformand Klaus M. Nielsen, leder af SIND Pårørenderådgivning Niels Anders Poulsen, lokalformand Lisbeth Bennedsen, Kirsten Midtgaard fra BENZO-rådgivningen, organisationskonsulent Emilie S. Henriksen og kommunikationschef Henrik H. Jørgensen.

Læs om arrangementet på Folkemødets egen hjemmeside

Eller tjek begivenheden på Facebook


Debat: Vold på psykiatriske afdelinger og botilbud: skal man
forebygge eller straffe?

Arrangør: SIND og FOA 

16. juni 16:00 - 17:00

2001-2014 er antallet af retspsykiatriske patienter tredoblet. En del af stigningen skyldes vold og trusler mod medarbejdere på psykiatriske afdelinger og botilbud. Hvad kan vi gøre for at forebygge de tilspidsede situationer? Skal trusler og vold altid føre til anmeldelse og foranstaltningsdom?

Du kan bl.a. møde: Karen Stæhr, sektorformand i FOA, Trine Uhrskov, psykolog, SOPRA, Mette Brandt-Christensen, Klinikchef Retspsykiatrisk Center Glostrup og næstformand for Retslægerådet samt Knud Kristensen, Landsformand, SIND.

Læs om arrangementet på Folkemødets egen hjemmeside

Eller tjek begivenheden på Facebook


Debat: Psykisk sygdom: Hvorfor overses børn som pårørende
i skolen?

17. juni 10:00 - 11:00

Hvordan er det at være skoleelev og pårørende til et familiemedlem ramt af psykisk sygdom? Hør om hvordan 170 midtjyske skoleelever fik tidlig hjælp via SIND Pårørenderådgivning sammen med Aarhus, Herning, Viborg og Skive kommuner. Psykologforeningen og lokale unge perspektiverer debatten.

Du kan bl.a. møde: Eva Secher Mathiasen, formand for Psykologforeningen, Jakob Holst, leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Bornholm, unge pårørende fra værestedet Blæksprutten og Niels Anders Poulsen, leder af SIND Pårørenderådgivning.

Læs om arrangementet på Folkemødets egen hjemmeside

Eller tjek begivenheden på Facebook


Mød SIND på Speakers Corner

Fredag den 17. juni kl 11:30-11:40  

En af traditionerne på Folkemødet er Speakers Corner, en velplaceret talerstol, hvor alle kan komme til orde. Du kan finde oversigten over talere hos Bornholms Tidende: www.tidende.dk. SIND er også med på Speakers Corner.

Jeanette Juul Quaade, SIND Vestjylland taler om:

At jeg som sygemeldt underviser gerne vil have større indflydelse på og ansvar for de penge, der går til min jobindsats - i stedet for passivt at være underlagt sagsbehandleres viden om arbejdsmarkedet og psykisk sygdom eller mangel på samme. 

Læs om arrangementet på Folkemødets egen hjemmeside

Eller tjek begivenheden på Facebook


Debat: Drab på bosteder – hvordan undgår vi gentagelser?

Arrangør: SIND og FOA 

17. juni 11:30 - 12:30 

På fire år er fem medarbejdere blevet dræbt på arbejde. Hvordan får vi stoppet dette? Skal der flere senge i psykiatrien? Skal der udvikles nye institutionsformer? Skal medarbejderne uddannes bedre? Fire nøglepersoner sætter fokus på løsninger.

Kom og hør formand for SIND Knud Kristensen, sektorformand i FOA Karen Stæhr, socialborgmester i København Jesper Christensen og regionrådsmedlem Charlotte Fischer sætte fokus på denne vigtige problemstilling.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside

Eller tjek begivenheden på Facebook


Debat: Mød psykiatriordførere hos SIND

17. juni 12:30 - 13:30 

Mød flere psykiatriordførere. Med SINDs landsformand Knud Kristensen som ordstyrer diskuteres traditionen tro en lang række emner på tværs af partierne. Blandt temaerne bliver bl.a. tvang, ressourceforløb og økonomien i psykiatrien. Ved tilsvarende møder tidligere år har publikum budt ind med flere temaer. Både erfarne debattører og SIND-medlemmer samt brugere af psykiatrien har været glade for at kunne rejse konkrete spørgsmål fra deres egen hverdag – fx var høje tandlægeregninger grundet mundtørhed, der kan være en bivirkning ved nogle typer medicin, blandt emnerne tidligere år. 

SIND forventer deltagelse fra MF Trine Torp (SF), MF Peter Hvelplund (Enhedslisten), MF Mette Abildgaard (Det Konservative Folkeparti), MF Jane Heitmann (Venstre) og MF Yildiz Akdogan (Socialdemokratiet).

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Eller tjek begivenheden på Facebook


Foredrag: Kan folkeoplysningen erstatte en pille?

17. juni 16:00 - 17:00 

De sidste årtier er udviklingen af stress, depression, angst, selvskadende adfærd, ensomhed m.m. steget markant. De folkeoplysende skoler, herunder SIND-skolerne, arbejder også med mental sundhed. Fx nye strategier til at mestre livet i en mere positiv retning. Hør leder af SIND Skolerne Aalborg, Knud Birk Pedersen, fortælle om de positive resultater. 

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Eller tjek begivenheden på Facebook


Mød SIND på Speakers Corner

Fredag den 17. juni kl 17:30-17:40  

En af traditionerne på Folkemødet er Speakers Corner, en velplaceret talerstol, hvor alle kan komme til orde. Du kan finde oversigten over talere hos Bornholms Tidende: www.tidende.dk. SIND er også med på Speakers Corner.

Knud Kristensen, SINDs landsformand, taler om: 

Rigtig mange kommer sig efter psykisk sygdom, men støder alligevel på en lang række barrierer i samfundet, efter de er blevet raske. Det er ikke rimeligt og der er brug for, at lovgivningen ændres på flere områder.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Eller tjek begivenheden på Facebook


Debat: Førtidspensionsreformen: Højt at flyve – dybt at falde

Arrangør: SIND og Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

18. juni 10:00 - 11:00 

Højt at flyve – dybt at falde: Førtidspensionsreformen har kun i begrænset omfang skaffet psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet. Mange mennesker med en psykisk lidelse kommer sig, uddanner sig og/eller visiteres til fleksjob. Alligevel havner alt for mange af dem i ledighed. Resultatet er nye nederlag og et elendigt forsørgelsesgrundlag (fx på ledighedsydelse eller kontanthjælp). Fra projekter ved vi, at det kan lade sig gøre, men hvorfor virker det så ikke i praksis, og når projekternes spotlys slukkes? Hvad skal der til?  

Du kan bl.a. møde: Mogens Seider, formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Maria Bille Høeg, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Niels Anders Poulsen, leder af SINDs Pårørenderådgivning, formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager samt Knud Kristensen, SIND.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Eller tjek begivenheden på Facebook 


Debat om dobbeltdiagnoser  
AFLYST
Grundet afbud er arrangementet desværre aflyst.

18. juni 11:30 - 12:30 

Mennesker, der både er ramt af psykisk sygdom og af et misbrug, får i Danmark alt for sjældent den hjælp, de har brug for. Hvorfor? Det spørgsmål sætter flere paneldeltagere til debat. 

Du kan bl.a. møde formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau, lokalformand Leni Grundtvig Nielsen, SIND Roskilde-Lejre, og SINDs næstformand Kristian Bennedsen. 


Debat: Er netværk vejen frem for Peer-støtte medarbejdere?

Arrangør: Peer-Netværket Danmark og SIND 

18. juni 13:00 - 14:00

Forskningen viser, at peer-støtte kan være en unik og virksom ressource i den recovery-orienterede indsats. Hvordan kan vi synliggøre værdien af peer-støtte medarbejderes erfaringskompetencer? Peer-Netværket arbejder aktivt for at udbrede kendskabet til og anvendelse af peer-støtte i Danmark. Netværket er muliggjort ved hjælp af satspuljemidler og er etableret af en række frivillige organisationer, herunder LAP, SIND og Outsideren. 

Mød bl.a. projektkonsulent Petrine Severin, Peer-Netværket Danmark, og Kristian Bennedsen, næstformand i SIND.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Eller tjek begivenheden på Facebook


Debat: Psykiatrialliancen – en ny alliance

Arrangør: SIND og Psykiatrifonden. 

18. juni 15:00 - 16:00 

SIND, Psykiatrifonden og Dansk Psykiatrisk Selskab har taget initiativ til at samle 30 psykiatriforeninger, faglige organisationer og faglige selskaber i Psykiatrialliancen. Kom og hør om det nye initiativ og deltag i debatten med formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Du kan bl.a. møde: Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening, Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Mikkel Munk Appel fra Outsideren, MF Liselott Blixt, Formand for Sundheds- og Ældreudvalget samt psykiatriordfører for Dansk Folkeparti, og Knud Kristensen, SIND.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Eller tjek begivenheden på Facebook


Debat: Frivillighed skal udspringe af foreningerne

19. juni 10:30 - 11:00 

Hør om SIND. Vi diskuterer også, at flere og flere kommuner inddrager frivillige i projekter og i det sociale arbejde. Men nogle steder rekrutterer kommuner frivillige udenom foreningerne og finansierer fx med § 18 midler. Den udvikling er SIND imod. Kom til debat om grænserne for frivillighed med SINDs næstformand Kristian Bennedsen. 

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Eller tjek begivenheden på Facebook
 

Mød SIND: Hvem er med på Folkemødet?


Her kan du se, hvem der på vegne af SIND deltog i Folkemødet 2016.
Vi vil løbende opdatere vores deltagerliste til Folkemødet 2017.


Daglig Ledelse (DL)
Knud Kristensen, landsformand
Kristian Bennedsen, næstformand

SINDs udvalg

Leni Grundtvig Nielsen
Anne Margrethe Gad Jørgensen

SINDs foredragsholdere


Rådgivninger og aktiviteter
Mia Kristina Hansen, Foreningen for børn med angst
Skizofreniforeningen 
Kirsten Midtgaard, BENZO-rådgivningen
Joan Stæhr, SIND Pårørenderådgivning

SIND lokalt
Lisbeth Bennedsen, SIND Kolding

SIND Ungdom

SINDs sekretariat

Ole Riisgaard
Direktør
Henrik Harring Jørgensen
, kommunikationschef
 

SIND – landsforeningen for psykisk sundhed – anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. Vi anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke information til andre om dit besøg på www.sind.dk. Har du spørgsmål om cookies, kan SIND kontaktes på landsforeningen@sind.dk
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND