Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem


SIND-debattører gør klar til Folkemødet 2018

Den 14.-17. juni i Allinge

 
Folkemødet 2018 løber af stablen i uge 24. I 2017 arrangerede SIND 16 events og deltog i lang række debatter hos andre arrangører. I 2018 vil SIND-folk endnu engang være med til at præge debatter og aktiviteter på Folkemødet.

Hvis du planlægger et arrangement, som du synes, SIND skal deltage i, er du velkommen til at kontakte os på landsforeningen@sind.dk eller telefon 35 24 07 53. Vi vil også meget gerne samarbejde om arrangementer hos os, så tøv ikke med at henvende dig med ideer i den retning. 

Ses vi på Folkemødet 2018?
 
Herunder kan du læse om SINDs arrangementer fra Folkemødet 2017 
 

 

 

 


 


SIND på Folkemødet 2017

 
Velkommen til SINDs infoside om det årlige Folkemøde på Bornholm, næste gang 15.-18. juni 2017. Også i år bidrager SIND til at nuancere debatterne på Folkemødet, der til juni samler tusindvis af beslutningstagere og politisk interesserede fra hele Danmark.

SIND har eget telt, men deltager også i andre arrangementer. Her på siden kan du løbende blive opdateret om SINDs program for de fire dage. 
Foreløbig er nedenstående arrangementer på plads.

Under Folkemødet kan du også komme tættere på SINDs puls på facebook og naturligvis på Bornholm. Her deltager aktive fra alle dele af SIND.

Du kan også læse mere på Folkemødets egen hjemmeside.

Reception: SIND-teltet åbner - kom og hils på

15. juni 13:30 - 14:30

Inden Folkemødet for alvor går i gang, vil vi i SIND rigtig gerne sige hej til vores gode venner og samarbejdspartnere. Derfor har vi arrangereret en lille, uformel åbningsreception i SIND-teltet.

Du kan bl.a. hilse på SINDs deltagere på Folkemødet: Landsformand Knud Kristensen, næstformand Kristian Bennedsen, Mia Kristina Hansen, Formand, SIND - Foreningen for Børn med angst, Anne Margrethe Gad Jørgensen, Pårørendeudvalget, Kirsten Midtgaard, Koordinator, SIND – BenzoRådgivningen, Joan Stæhr, Projektleder, SIND Pårørenderådgivning, Signe Marie Thomsen, Foredragsholder, SIND, Carsten Wilken, SIND – Skizofreniforeningen og Leni Grundtvig Nielsen, Udddannelsesudvalget, SIND. Lisbeth Bennedsen, SIND Kolding. Direktør Ole Riisgaard, SIND. Kommunikationschef Henrik H. Jørgensen, SIND.

Læs om arrangementet på Folkemødets egen hjemmeside

Se begivenheden på Facebook

Velfærdssamfundets sociale dræbere - unge får ikke hjælp

Arrangør: SIND

15. juni 15:00 - 16:00

Er diagnoser som fx autisme, ADHD og ordblindhed ”velfærdssamfundets sociale dræbere”? Hvordan kan vi fremtidssikre velfærdssamfundet? Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, har rejst spørgsmålet, om vi gør nok forebyggende arbejde i forhold til det, han kalder ”de sociale dræbere”. Det er børn og unge med diagnoser som fx ADHD, autisme og ordblindhed, som vi efterlader på samfundets sidelinje. Mange gennemfører ikke grundskolen og færre end hver femte påbegynder en ungdomsuddannelse. Knud Aarup lægger op til debat om problemet og peger på løsningsmuligheder. Han suppleres af ledende overlæge Anne Heurlin, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup samt bestyrelsesmedlem i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Kom og hør, hvordan man kan gribe ind overfor de kolossale menneskelige og økonomiske konsekvenser af manglende helhedstænkning og sammenhæng i behandlingen.

Du kan bl.a. møde: Knud Aarup, Formand, Socialpolitisk Forening, Anne Herurlin, Overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Anne Margrethe Gad Jørgensen, Pårørendeudvalget, SIND.

Læs om arrangementet på Folkemødets egen hjemmeside

Se begivenheden på Facebook


Reduktion af tvang i psykiatrien – hvordan går det?

Arrangør: SIND og Psykiatrifonden

15. juni 16:30 - 17:30

Debat med udgangspunkt i viden fra nogle af de steder, hvor man har reduceret anvendelsen af tvang.

Regeringen og regionerne har indgået en aftale om, at antallet af bæltefikseringer i psykiatrien skal halveres inden år 2020. Nogle steder går det rigtigt godt, mens det andre steder går knap så godt. Enkelte steder går det endda den forkerte vej. Med udgangspunkt i de gode historier fra nogle af de steder, hvor man har fået reduceret anvendelsen af tvangen, vil vi lægge op til en debat om, hvordan vi kan bidrage til, at vi får reduceret tvangen mest muligt.

Du kan blandt andet høre: Anne Lindhardt, Formand, Psykiatrifonden, Connie Annette Pedersen, Afdelingssygeplejerske, Psykiatrien Syd i Vordingborg, Niels Aagaard, Udviklingschef, Sankt Hans Hospital i Roskilde og Knud Kristensen, Landsformand, SIND.

Læs om arrangementet på Folkemødets egen hjemmeside

Se begivenheden på Facebook


Mød SIND på Speakers Corner

15. juni 17:00 - 17:10

En af traditionerne på Folkemødet er Speakers Corner, en velplaceret talerstol, hvor alle kan komme til orde. Du kan finde oversigten over talere hos Bornholms Tidende: www.tidende.dk. SIND er også med på Speakers Corner.

Formand for Foreningen for børn med angst Mia Kristina Hansen vil tale om de forskellige udfordringer, man møder, når man som forældre har et barn med angstproblemer.

Læs om arrangementet på Folkemødets egen hjemmeside

Se begivenheden på Facebook


Flere job til mennesker med handicap

Arrangør: SIND, Danske Handicaporganisationer (DH), Landsforeningen LEV og Muskelsvindfonden

16. juni 09:00 - 10:00

Hvordan ændrer vi, at beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap er lavere end for alle andre?
 
Ifølge SFI faldt beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap fra 2002-2014. Samtidig bliver mange mennesker med handicap presset af de økonomiske reformer som f.eks. kontanthjælpsloftet samt pensions- og fleksjobreformen i 2013. En række store handicaporganisationer deler ud af deres erfaringer med at hjælpe mennesker med handicap i arbejde. Udviklingen diskuteres med politikere og arbejdsmarkedets parter.

Du kan bl.a. møde: Knud Kristensen, Landsformand, SIND, Ejner K Holst, Næstformand, LO, Leif Lahn, MF, Socialdemokratiet, Erik Simonsen, Underdirektør, DA, Thorkild Olesen, Formand, for Danske Handicaporganisationer (DH), Simon Toftegaard Jespersen, Repræsentantskabsmedlem, Muskelsvindfonden, Anni Sørensen, Landsformand, Landsforeningen LEV og Mai Mercado, Socialminister, Det Konservative Folkeparti.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside

Se begivenheden på Facebook


Debat: Mød psykiatriordførere hos SIND

Arrangør: SIND

16. juni 10:30 - 11:15

Mød flere psykiatriordførere. Med SINDs landsformand Knud Kristensen som ordstyrer diskuteres traditionen tro en lang række emner på tværs af partierne. Blandt temaerne bliver fx bosteder, tvang, ressourceforløb og økonomien i psykiatrien. Ved tilsvarende møder tidligere år har publikum budt ind med flere temaer. Både erfarne debattører og SIND-medlemmer samt brugere af psykiatrien har været glade for at kunne rejse konkrete spørgsmål fra deres egen hverdag – fx var høje tandlægeregninger grundet mundtørhed, der kan være en bivirkning ved nogle typer medicin, blandt emnerne tidligere år. Læs mere på www.sind.dk/fm2017.

Du kan bl.a. møde: Liselott Blixt, MF, Dansk Folkeparti, Jane Heitmann, MF, Venstre, Pernille Schnoor, MF, Alternativet, Yildiz Akdogan, MF, Socialdemokratiet, Trine Torp, MF, SF og Stine Brix, MF, Enhedslisten.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside

Se begivenheden på Facebook


Angst er blevet en børnesygdom

Arrangør: Foreningen for børn med angst, SIND

16. juni 11:20 - 12:15

Find vejen i det offentlige system: Hvordan hjælpes forældre til børn med angst bedst muligt?
Foreningen for børn med angst vil gerne sætte fokus på, at når man som forældre til et barn med angst henvender sig i det offentlige system for at få hjælp, så er der stor forskel på, om man kan få hjælp. Også omfanget af hjælpen er der forskel på afhængigt af, hvilken kommune man bor i, og hvilken sagsbehandler man får. Det er svært at gennemskue, hvad der skal til for at få hjælp. Vi oplever, at forældre bliver fanget imellem sektorerne, fordi samarbejdet ikke fungerer optimalt. Det kan føles som om, at man som forældre bliver sendt rundt i ring, og at ingen vil tage det endelige ansvar for at yde den hjælp, der er nødvendig.

Du kan bl.a. møde: Mia Kristina Hansen, Formand, SIND - Foreningen for Børn med angst, Jesper Christensen, Socialborgmester, Københavns Kommune, Trine Torp, MF, SF, Søren Benedikt Pedersen, Psykolog, Jette Tjørnelund, medlem af kommunalbestyrelsen i Roskilde for Venstre og Regitze Bryld, Journalist. 

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Se begivenheden på FacebookAflyst: Foredrag: Sprød i psyken - og andre historier

Arrangør: SIND

16. juni 13:30 - 14:30


Dette arrangement, som bl.a. er omtalt i SINDbladet og på Facebook, er aflyst:

Mød Signe Marie Thomsen, der er en af SINDs 20 foredragsholdere.Mød SIND på Speakers Corner

16. juni 13:50 - 14:00

En af traditionerne på Folkemødet er Speakers Corner, en velplaceret talerstol, hvor alle kan komme til orde. Du kan finde oversigten over talere hos Bornholms Tidende: www.tidende.dk. SIND er også med på Speakers Corner.

Medlem af SINDs Pårørendeudvalg og tidligere leder af SIND Pårørenderådgivning, Anne Margrethe Gad Jørgensen taler ved Speakers Corner om, hvordan børn til forældre med psykisk sygdom også er pårørende.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Se begivenheden på Facebook


Botilbud med kvalitet – En indsats der virker

Arrangør: SIND og Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

16. juni 15:00 - 16:00

Med afsæt i den igangværende debat om vold og trusler på botilbud sætter vi fokus på indsatser, der virker. Vi vil med udgangspunkt i de gode eksempler drøfte, hvordan man systematisk kan arbejde med reduktion af anvendelse af magt og tvang.

Du kan bl.a. møde: Knud Kristensen, Landsformand, SIND, Mia Kristina Hansen, Pædagog, Center Lindegården, Trine Uhrskov, Psykolog, SOPRA og Mogens Seider, Formand, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside
 
Se begivenheden på Facebook

 

Skizofreni og vold

Arrangør: SIND

16. juni 16:30 - 17:30

Det er en udbredt opfattelse, at skizofreniramte er voldelige, bl.a. på grund af medieomtalen af en række ulykkelige hændelser i Danmark og udlandet, hvor skizofreniramte har været indblandet. Virkeligheden er dog mere nuanceret. Mange skizofreniramte lever et helt almindeligt hverdagsliv. For andre, som har udfordringer, kan potentielle konfliktsituationer ofte forebygges. Fx i forbindelse med tvangsindlæggelser. Hør mere om erfaringer og anbefalinger. Du er velkommen til at deltage i debatten.

Du kan bl.a. møde: Knud Kristensen, Landsformand, SIND, Carsten Wilkens, Bestyrelsesmedlem, SIND – Skizofreniforeningen og Lars Martin Nielsen, Psykiater, Psykiatrisk Akut Beredskab i Region Hovedstaden. Desuden deltager en repræsentant fra Rigspolitiet.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside

Se begivenheden på Facebook


Hvem ved, hvad der er bedst for børn og unge pårørende?

Arrangør: SIND

17. juni 09:00 - 10:00

Hvad fremmer god trivsel for børn og unge, der lever med vilkåret psykisk sygdom i nærmeste familie? Fra Videnskortlægningen (Socialstyrelsen 2016) ved vi blandt andet, at når børn og unge pårørende og deres forældre involveres, er der større sandsynlighed for at fremme de beskyttelsesfaktorer, der understøtter den langsigtede gode trivsel for børn og unge pårørende. Hvad siger og gør vi fagpersoner? Hvilke ønsker og forventninger har børn og unge pårørende, og hvilke ønsker og forventninger har deres forældre? Kom og mød børn fra Blæksprutten i Rønne og nogle af de voksne, der gennemfører tilbud for og med børn og unge pårørende. Hør også om, hvad SIND Pårørenderådgivning har fokus på for at understøtte og fremme trivsel for børn og unge, der vokser op med psykisk sygdom i nærmeste familie.

Du kan bl.a. møde: Joan Stæhr, Projektleder, SIND Pårørenderådgivning, Niels Thuesen, Børnemedarbejder, Blæksprutten – Rønne og Anne Kure, Børnemedarbejder, Blæksprutten - Rønne.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Se begivenheden på Facebook

Lighed i sundhed?

Arrangør: SIND og Dansk Psykiatrisk Selskab

17. juni 10:30 - 11:30

Danske kræftpatienter er de seneste 17 år blevet begunstiget med fire kræftpakker. Det kan altså lade sig gøre, hvis viljen er der. Hvad blev der af de 2,2 milliarder kr., som i 2014 blev givet til en fireårig forbedring af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser? Kun en mindre del af pengene har tilsyneladende fundet vej til de psykiatriske afdelinger. Den stedmoderlige politiske behandling af psykiatrien cementerer, at der er forskel på den kvalitet, man kan tilbyde, når fysiske sygdomme skal behandles, og når psykiske lidelser skal behandles. Psykiske lidelser fastholdes som andenrangssygdomme. Hvornår og hvordan ligestilles psykiske lidelser med fysiske?

Du kan bl.a. møde: Knud Kristensen, Landsformand, SIND, Torsten Bjørn Jacobsen, Formand, Dansk Psykiatrisk Selskab og Yildiz Akdogan, MF, Socialdemokratiet. Laila Lindén, Danske Regioner.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside

Se begivenheden på Facebook


Mød SIND på Speakers Corner

17. juni 10:40 - 10:50

En af traditionerne på Folkemødet er Speakers Corner, en velplaceret talerstol, hvor alle kan komme til orde. Du kan finde oversigten over talere hos Bornholms Tidende: www.tidende.dk. SIND er også med på Speakers Corner.

Medlem af SINDs Pårørendeudvalg og tidligere leder af SIND Pårørenderådgivning, Anne Margrethe Gad Jørgensen, taler ved Speakers Corner om at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Hun foreslår, at politikerne vedtager en pårørendepakke.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside

Se begivenheden på FacebookDebat om dobbeltdiagnoser

Arrangør: SIND

17. juni 12:00 - 13:00

Mennesker, der både er ramt af psykisk sygdom og af et misbrug, får i Danmark alt for sjældent den hjælp, de har brug for. Hvorfor? Det spørgsmål sætter flere paneldeltagere til debat. Du kan bl.a. møde en repræsentant for Dansk Socialrådgiverforening, en medarbejder fra behandlingsinstitutionen Ringgården i Middelfart, lokalformand Leni Grundtvig Nielsen, SIND Roskilde-Lejre, og SINDs næstformand Kristian Bennedsen.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside

Se begivenheden på FacebookEr du afhængig af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner)?

Arrangør: SIND

17. juni 13:45 - 14:45

BenzoRådgivningen får omkring 2.000 henvendelser årligt. Rådgivningen støtter og rådgiver mennesker, der af den ene eller den anden årsag er blevet afhængige af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner). Medicinafhængighed kan være forbundet med en social, fysisk og psykisk negativ påvirkning, hvor et ophør kræver støtte fra omgivelserne. Koordinator Kirsten Midtgaard og frivillig medarbejder Jette Christensen fortæller om arbejdet i rådgivningen og om benzodiazepinernes fordele og ulemper.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside


Se begivenheden på Facebook


Mennesker med psykisk sygdom i egen bolig

Arrangør: SIND, FOA - Fag og Arbejde

17. juni 15:00 - 16:00


Flere og flere mennesker med psykisk sygdom bor i dag i egen bolig, og det sætter ifølge en række boligforeninger af og til det gode naboskab på en alvorlig prøve. Hvis lejeren med en psykisk sygdom får den nødvendige støtte fra distriktspsykiatrien og kommunen, fungerer det i de fleste tilfælde upåklageligt. Men hvis støtten udebliver eller vælges fra, så ender det indimellem med at lejeren bliver så syg, at det både går ud over naboerne og lejligheden. Indimellem må lejeren sættes ud, og boligselskabet/de øvrige lejere ender med en stor regning for istandsættelse af boligen. Hvad kan vi gøre for at undgå, at det går så galt? Hvordan kan vi sikre, at ingen overlades til et liv, som hverken er værdigt for dem selv eller deres naboer?

Du kan bl.a. møde: Knud Kristensen, Landsformand, SIND, Karen Stæhr, Sektorformand, FOA, Jens Elmelund, Administrerende direktør, KAB og Jesper Christensen, Socialborgmester, Københavns Kommune.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside


Se begivenheden på Facebook


Samtalesalon med SIND Ungdom

17. juni 16:30 - 18:30


Midt imellem Folkemødets mange debatter inviterer SIND Ungdom til samtalesalon om unges psykiske sårbarhed. SIND Ungdom ønsker med samtalesalonen at åbne op for flere, bredere eller helt nye perspektiver på det at være ung og i kontakt med psykisk sårbarhed. Vi vil sammen tale os ind i sårbarhedens land; dets konsekvenser, skyggesider og dets mulige styrker - både for den enkelte unge og for samfundet generelt. Samtalesalonens opbygning byder på både gamle og nye måder at reflektere, lytte og tale sammen på. Alle som deltager vil komme til orde, og sammen vil vi skabe et rum, hvor det vil være naturligt at italesætte mange forskellige aspekter af et emne, som i manges hverdag ofte er forbundet med fordomme eller tavshed. Undervejs i salonen vil der blive delt korte personlige historier fra frivillige i SIND Ungdom.

Du kan bl.a. møde: Helge Toksvig Bjerre, Formand, SIND Ungdom, Tobias Prentow, Næstformand, SIND Ungdom, Mette Vestergaard, Daglig leder, SIND Ungdom, Galina Nordby, Frivillig, SIND Ungdom, Frida Bejder, Frivillig, SIND Ungdom, Tilde Bennedsen, Frivillig, SIND Ungdom og Lea Eliasson, Frivillig, SIND Ungdom.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside


Se begivenheden på Facebook


Frivillighed skal udspringe af foreningerne

Arrangør: SIND

18. juni 10:00 - 11:00


Hør om SIND. Vi diskuterer også, at flere og flere kommuner inddrager frivillige i projekter og i det sociale arbejde. Men nogle steder rekrutterer kommuner frivillige udenom foreningerne og finansierer fx med § 18 midler. Den udvikling er SIND imod. SINDs næstformand Kristian Bennedsen lægger op til debat om grænserne for frivillighed, der principielt bør udspringe af foreningerne. Det er foreningerne, som har ekspertisen og erfaringen i uddannelse og udvikling af frivillige. Det er foreningerne, som kan være garanter for, at borgeren ikke oplever den frivillige som en myndighedsperson. Og det er foreningerne, som kan forebygge en opgaveglidning fra ansattes arbejde til frivilliges indsats. Derfor bør udviklingen vendes.

Læs mere om arrangementet på Folkemødets hjemmeside


Se begivenheden på Facebook
 
 

Mød SIND: Hvem er med på Folkemødet?


Her kan du se, hvem der på vegne af SIND deltog i Folkemødet 2017.
Vi vil fra maj måned løbende opdatere vores deltagerliste til Folkemødet 2018.


Daglig Ledelse (DL)
Knud Kristensen, landsformand
Kristian Bennedsen, næstformand

SINDs udvalg

Leni Grundtvig Nielsen, Udddannelsesudvalget
Anne Margrethe Gad Jørgensen, Pårørendeudvalget

SINDs foredragsholdere
Signe Marie Thomsen

Rådgivninger og aktiviteter
Mia Kristina Hansen, Foreningen for børn med angst
Carsten Wilken, Skizofreniforeningen
Kirsten Midtgaard, BENZO-rådgivningen
Joan Stæhr, SIND Pårørenderådgivning

SIND lokalt
Lisbeth Bennedsen, SIND Kolding

SIND Ungdom

Se SIND Ungdom

SINDs sekretariat

Ole Riisgaard
Direktør
Henrik Harring Jørgensen
, kommunikationschef
 

SIND – landsforeningen for psykisk sundhed – anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. Vi anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke information til andre om dit besøg på www.sind.dk. Har du spørgsmål om cookies, kan SIND kontaktes på landsforeningen@sind.dk
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND