Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

 

 

 


 


Mød SIND på Folkemødet i Vestergade 1-3

 
Velkommen til SINDs infoside om det årlige Folkemøde på Bornholm 13.-16. juni 2019. Også i år bidrager SIND til at nuancere debatterne på Folkemødet, der til juni samler tusindvis af beslutningstagere og politisk interesserede fra hele Danmark.

Du kan se vore program herunder og i denne folder. Vi også har lavet en begivenhed på Facebook, hvor vi samler alle de forskellige events, som SIND arrangerer på Folkemødet. Hvis du trykker deltager eller interesseret, så vil du fremover automatisk få notifikationer hver gang vi opdaterer begivenheden med nye arrangementer. 

Under Folkemødet kan du også komme tættere på SINDs puls på facebook og naturligvis på Bornholm. Her deltager aktive fra alle dele af SIND.

Du kan også læse mere på Folkemødets egen hjemmeside.

SINDs arrangementer afholdes i Værestedet i Allinge (K19), men SIND deltager også i andre arrangementer. Her på siden kan du løbende blive opdateret om SINDs program for de fire dage. Foreløbig er nedenstående arrangementer på plads. 
 

Fredag

Mød psykiatriordførere hos SIND
14. juni kl. 15.00-16.00

Mød flere psykiatriordførere i debat med SINDs landsformand Knud Kristensen om aktuelle temaer.

Med SINDs landsformand Knud Kristensen som ordstyrer diskuteres traditionen tro en lang række emner på tværs af partierne. Vi vil vente med at vælge de specifikke emner til lige inden Folkemødet, så det bliver så aktuelt som muligt. Ved tilsvarende møder tidligere år har publikum budt ind med flere temaer. Både erfarne debattører og SIND-medlemmer samt brugere af psykiatrien har været glade for at kunne rejse konkrete spørgsmål fra deres egen hverdag. Folketingsvalget kan betyde, at deltagerlisten ændres.

Foreløbige deltagere: Liselott Blixt (DF), Peder Hvelplund (EL), Lotte Rod (RV), Trine Torp (SF) og Knud Kristensen, Landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed.

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)
 

Børn som pårørende - sæt psykisk sygdom på skoleskemaet
14. juni kl. 16.30-17.20

Vi skal sætte psykisk sygdom på skoleskemaet og forebygge mistrivsel hos en del af eleverne.

Debat med et alsidigt panel om børn som pårørende og om muligheden for at sætte psykisk sygdom på skoleskemaet, så vi kan forebygge mistrivsel hos en del af folkeskolens elever. Undersøgelser viser, at der i disse år er et markant fald i skoleglæden. Mange af de børn og unge, der mistrives, er fra familier med en far, mor eller søskende med en psykisk lidelse/handicap. Medregnes alkoholproblemer og andre former for hjerneskade (fx ulykker, blodpropper og hjerneblødninger), er det en stor gruppe børn og unge, hvis problemer ofte bliver overset. Efter undervisning på 20 skoler er erfaringen fra SIND Pårørenderådgivning, at dialog og undervisning kan gøre en stor forskel. Erfaringen fra gruppeforløb med børn som er pårørende er, at det vigtigste for børnene er at møde ligestillede og at se, de ikke er alene om at være pårørende. Hvordan når vi ud på flere skoler med denne type tilbud? 

Deltagere: Anne Margrethe Gad Jørgensen, Formand, SINDs Pårørendeudvalg, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Dorthe Sund From, Psykolog, TUBA, Charlotte Ipsen, Hovedbestyrelsesmedlem, Danmarks Lærerforening og Rasmus Foged, Regionsrådsmedlem, Alternativet.

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)

Reception – Kom og hils på SIND
14. juni kl. 17.30-19.00

Kom og hils på SIND i Værestedet i Vestergade, hvor vi også i år afholder en lille uformel reception

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed fejrer Folkemødet med en reception for enhver, der støtter vores arbejde for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. Mød SINDs formand Knud Kristensen, SIND Bornholms formand Bente Helms, SINDs mange aktivister – og alle de andre gæster fra psykiatriområdet. Vi fortæller gerne om SIND, vores program for folkemødet, og alt det du kan gøre for SIND – og som SIND kan gøre for dig.

Deltagere: Kristian Bennedsen, Landsnæstformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Mia Kristina Hansen, Formand, Foreningen for børn med angst / SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Ole Riisgaard, Direktør, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Bente Helms, Lokalformand, SIND Bornholm, Knud Kristensen, Landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Henrik Harring Jørgensen, Kommunikationschef, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Theodor Min Ho Gjerding, Formand, SIND Ungdom og Anne Margrethe Gad Jørgensen, Formand, SINDs Pårørendeudvalg, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed.

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)

Lørdag

Hvordan skaber vi en bedre psykiatri?
15. juni kl. 09.00-10.00

Hvordan skaber vi en psykiatri i verdensklasse - eller ’bare én vi kan være bekendt’?

Psykiske lidelser koster det danske samfund 55 mia. kr. årligt. Samtidig er der store menneskelige omkostninger forbundet med det at blive ramt - og med at være i familie med en, der er ramt af en psykisk lidelse. Af samme grund vil der være store gevinster forbundet med en bedre indsats - både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Tidligere talte alle om at vi skulle have en psykiatri i verdensklasse. Det er vi holdt op med - men vi vil stadig gerne have en bedre psykiatri. Gerne en psykiatri som vi kan være bekendt. Hvordan skaber vi så denne bedre psykiatri?

  • Vi skal blive bedre til at forebygge og tilbyde en tidlig indsats.
  • Vi skal tilbyde de allermest syge en langt bedre og intensiv indsats.
  • Vi skal have mindre tvang.
  • Vi skal have mere end medicin i værktøjskassen.
  • Vi skal have gjort noget ved overdødeligheden blandt mennesker med psykiske lidelser.

Deltagere: Gitte Ahle, Formand, Dansk Psykiatrisk Selskab,  Knud Kristensen, Landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed og Merete Nordentoft, Professor og overlæge i psykiatri, OPUS.

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)

Hvordan sikrer vi at børn med angst/skolevægring undervises?
15. juni kl. 10.30-11.30
 
Arrangør: Foreningen for Børn med angst og SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed.

Folkeskolelever sygemeldt med angst bliver sjældent tilbudt den hjemmeundervisning, de har krav på.

Foreningen for børn med angst, som er en del af SIND, sætter fokus på børn med angst, der har udviklet skoleværing. Folkeskolelever, der er sygemeldt med angst, bliver sjældent tilbudt hjemmeundervisning, viser en ny undersøgelse blandt mere end 600 forældre til børn med angst. Undersøgelsen viser, at over 70 % af børnene har udviklet skolevægring i mere end en måned. I godt 40 % af tilfældene har skolevægringen stået på i over et år. Skolerne forventer ofte, at eleverne bliver tvunget derhen trods deres svære angst. Alle ved, at du ikke kan tvinge et barn med et brækket ben til at rejse sig op og gå i skole. Det samme gælder for et barn med angst for at gå i skole. Det er umuligt for barnet, og det kan gøre angsten meget værre. Hvordan sikrer vi, at der bliver taget hånd om børnene hurtigt, så de føler sig set, hørt og forstået af skolen, og trygt kan modtage undervisning?

Deltagere: Rikke Gierahn Andersen, Hovedbestyrelsesmedlem, Danmarks Lærerforening, Søren Benedikt Pedersen, Cand. psych., autoriseret psykolog, Børne- og ungdomspsykologisk klinik, Mia Kristina Hansen, Formand, Foreningen for børn med angst / SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Trine Torp, Familieordfører, ligestillingsordfører, psykiatriordfører og socialordfører, SF, Jette Tjørnelund, Byrådsmedlem, Roskilde Kommune, Venstre og Jens Henrik Thulesen Dahl, Politiker, Dansk Folkeparti

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)

Stop diskrimination på grund af en psykiatrisk diagnose 
15. juni kl. 12.00-13.00

Arrangør: SIND og Psykiatrifonden.

Debat om retten til at blive erklæret rask. I foråret var der ikke politisk flertal for forslag B28.

I foråret 2019 har Folketinget behandlet beslutningsforslaget B 28 - retten til at blive erklæret rask. Alle partierne er enige om, at mennesker med psykiske lidelser ikke skal opleve diskrimination og unødvendig forskelsbehandling som følge af deres diagnose. Alligevel kunne kun EL, ALT, SF og RV stemme for forslaget om at pålægge regeringen at indføre en ret til, at borgere med en tidligere psykiatrisk diagnose kan få foretaget en speciallægelig vurdering af sygdommens fortsatte tilstedeværelse og risikoen for fremtidig forekomst. Flertallet (S, DF, V, LA og K) henholder sig til, at ministeren har lovet at arbejde for en fælles løsning på problemet. Kom og vær med til at drøfte dette vigtige emne.

Deltagere: Torsten Bjørn Jacobsen, Formand, Psykiatrifonden, Knud Kristensen, Landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed og Trine Torp, MF, SF.

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)

Bliver pårørende overladt til sig selv? 
15. juni 13.30-14.30


DH, LEV, Muskelsvindfonden og SIND inviterer til debat om behovet for mere hjælp til pårørende.

Flere undersøgelser viser, at pårørende til mennesker med handicap eller kroniske sygdomme er hårdt belastet, bliver ramt af stress og må opgive deres job. Vi oplever forældre, der i et virvar af indviklede paragraffer med forskellige formål og forskellige begrænsninger kaster håndklædet i ringen og bliver overladt til sig selv uden hjælp eller opbakning. Der er ønsker om større fokus på, hvordan vi hjælper pårørende - den nuværende situation er for dyr for samfundet, og familierne betaler prisen. Formålet med denne debat er derfor at kaste lys over mulige løsninger på følgende problemstillinger: 

  • Manglende sammenhæng i indsatsen, som går på tværs af forvaltninger og/eller sektorer, gør hverdagen ufleksibel og presset for mange familier.
  • Overgangen fra at være barn med handicap til at blive voksen er usmidig.
  • Nogle forældre må forlade deres job i en længere årrække for at passe et barn med handicap og får efterfølgende svært ved at finde tilbage til arbejdsmarkedet.

Deltagere: Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH), Knud Kristensen, Landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Anni Sørensen, Landsformand, LEV, Simon Toftgaard Jespersen, Formand, Muskelsvindfondens, Kirsten Normann Andersen, Sundhedsordfører og folketingsmedlem, SF og Mia Kristina Hansen, Formand, Foreningen for børn med angst / SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed.

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)

Peer-medarbejdere i psykiatrien?
15. juni kl. 15.00-16.00

Arrangør: FOA - Fag og Arbejde og SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed.

Hvad er erfaringerne med peer-medarbejdere nu? Hvilke typer jobs ansættes peer-medarbejdere i?

Alle er enige om, at peer-arbejde er et vigtigt redskab, når det handler om at give den enkelte mulighed for at komme tilbage, blive inkluderet og opleve lige muligheder i forhold til deltagelse i samfundslivet. Men hvad er en peer-medarbejder egentlig? Er det en medarbejder ansat på helt almindelige vilkår, på baggrund af sin faglighed (med den uddannelse vedkommende nu har som fx læge, sygeplejerske eller andet) og med den ekstra kompetence det er, at have levede erfaringer med psykiatrien? Eller er det en medarbejder, der er ansat specielt, fordi han/hun har egen erfaring, og med særlige opgaver, som ligger udover normeringen? Hvad er erfaringerne med peer-medarbejdere nu – hvilke typer jobs ansættes peer-medarbejdere i? Hvad er fordelene - og hvor er faldgruberne? 

Deltagere: Betina Jensen Holmes, Peer-koordinator, SIND Bornholm, Kristian Bennedsen, Landsnæstformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Torben Klitmøller Hollmann, Formand, social- og sundhedssektoren, FOA, Susanne Due Kristensen (S), Formand for Social og psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, Knud Kristensen, Landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed og Lulu Jacobsen, Udviklingskonsulent, Psykiatri og Handicap, Bornholms Regionskommune.

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)

SMART training for hjerne og hjerte. Alle kan være med
15. juni kl. 16.30-17.00

Arrangør: SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, SIND Bornholm.

SIND Bornholm inviterer til SMART training for hjerne og hjerte ved Kirsten Sonne, Klemensker Idrætsforening. Alle kan være med, hygge og grine. 

Deltagere: Kirsten Sonne, Træner, Klemensker Idrætsforening og Bente Helms, Lokalformand, SIND Bornholm.

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)

Mød SIND Ungdom
15. juni kl. 17.15-18.00


Arrangør: SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed og SIND Ungdom

SIND Ungdoms formand Theodor Gjerding og andre aktive i foreningen fortæller om psykisk sårbarhed.

SIND Ungdoms formand Theodor Gjerding og andre aktive i foreningen fortæller om psykisk sårbarhed blandt unge og om SINDs Ungdoms holdninger og aktiviteter.

Deltagere: Maria Gudme, Regionrådsmedlem og Theodor Min Ho Gjerding, Formand, SIND Ungdom

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)

Søndag

Mød SIND Bornholm 
16. juni kl. 09.00-09.30 

SIND Bornholm holder åbent hus på Værestedet. Mød lokale SIND-frivillige.

SIND Bornholm holder åbent hus hos Værestedet i Allinge, hvor du bl.a. kan hilse på lokale frivillige.

Deltagere: Søren Koch Andersen, Næstformand, SIND Bornholm

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)
 

Recovery café med SIND Bornholm
16. juni kl. 09.30-11.00

Arrangør: SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, SIND Bornholm

Fire personlige fortællinger om at komme videre efter psykisk sygdom. God tid til spørgsmål og dialog.

Deltagere: Søren Koch Andersen, Næstformand, SIND Bornholm

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K18)

Mød SIND: Hvem er med på Folkemødet?


Vi opdaterer løbende vores deltagerliste til Folkemødet 2018. Foreløbig har SIND følgende repræsentanter på Bornholm:


Daglig Ledelse (DL)
Knud Kristensen, landsformand
Kristian Bennedsen. næstformand i SIND

SINDs udvalg
Anne Margrethe Gad Jørgensen, Pårørendeudvalget

Rådgivninger og aktiviteter
Mia Kristina Hansen, Foreningen for børn med angst

SINDs sekretariat
Ole Riisgaard, direktør
Henrik Harring Jørgensen, kommunikationschef
 

SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND