Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

SINDs landsmøde 2018

22.-23. september på hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
Dagsorden
Landsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter
 1. Valg af dirigenter
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af forretningsorden for landsmødet
 4. Godkendelse af dagsorden for landsmødet
 5. Hovedbestyrelsens (HBs) beretning fremlægges til debat og godkendelse
 6. Årsregnskaberne fremlægges til debat
 7. Budgetoverslag for den kommende landsmødeperiode fremlægges til orientering og debat
 8. Fastlæggelse af medlemskontingent
 9. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 10. Evaluering af vedtægterne
 11. Behandling af eventuelle forslag til ændring af vedtægterne
 12. Behandling af eventuelle forslag til ændring af principperne
 13. Valg
  • Valg af Daglig Ledelse (DL) - herunder valg af landsformand samt 1. og 2. næstformand
  • Valg af 2 HB-medlemmer, repræsenterende de landsdækkende aktiviteter (plus suppleanter)
  • Valg af 5 HB-medlemmer (plus suppleanter)
  • Valg af kritisk revisor (plus suppleant)
 14. Eventuelt

SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND