Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

SINDs landsmøde 2018

22.-23. september på hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens 
Deltagere
På SINDs landsmøde deltager følgende:
 • Alle medlemmer af SINDs hovedbestyrelse (HB)
 • 80 delegerede fra de fem SIND-regioner
 • 2 delegerede fra hver af SINDs landsdækkende aktiviteter
 • Revisor
 • Gæster
Derudover er to dirigenter og et antal medarbejdere fra sekretariatet til stede ved landsmødet.

Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsen har 15 medlemmer
 • Tre fra Daglig Ledelse - formand, 1. næstformand og 2. næstformand - valg på landsmødet 2015
 • En fra hver af de fem SIND-regionskredse
 • To fra SINDs landsdækkende aktiviteter valgt af landsmødet 2015
 • Fem øvrige medlemmer valgt af landsmødet 2015
Alle disse deltager i landsmødet.


80 delegerede fra de fem SIND-regioner
De 80 delegerede er iht. medlemstal pr. 1. januar 2018 fordelt på de fem regionskredse således:
 • Hovedstaden: 26 delegerede
 • Midtjylland: 19 delgerede
 • Nordjylland: 12 delegerede
 • Sjælland: 8 delegerede
 • Syddanmark: 15 delegerede
SINDs regionskredse bestemmer selv, hvordan de fordeler/udpeger de delegerede, men i alle regionskredsene er det ved deres generalforsamling 2018, at man enten vælger de delegerede eller vedtager en procedure herfor.
Der er generalforsamlinger på de nedenstående datoer. Klik på generalforsamlingerne for at finde adresser og information. Bemærk, at tilmelding af de 80 delegerede sker via SIND-regionernes formænd. Man kan ikke selv tilmelde sig.

I aktivitetskalenderen kan du finde tid og sted for generalforsamling i din SIND-lokalafdeling.

Har du spørgsmål til generalforsamlingerne, kan du kontakte din regionskreds- eller lokalformand via www.sind.dk/lokal.


Delegerede fra SINDs landsdækkende aktiviteter
SIND har p.t. fire landsdækkende aktiviteter: Skizofreniforeningen, Foreningen børn med angst, Den Landsdækkende Telefonrådgivning og Benzo-Rådgivningen. De landsdækkende aktiviteter har hver to delegerede til landsmødet, og bestemmer selv, hvordan disse udpeges.


Gæster
På landsmødet er der plads til, at et mindre antal SIND-medlemmer kan tilmelde sig som gæster uden stemmeret. Gæster skal selv betale rejse og ophold.

Bemærk, at der først bliver åbnet for tilmelding af gæster 4. juni. I SINDbladet juni vil det blive forklaret, hvordan man tilmelder sig og hvad det koster.


Ophold, pris og betaling for deltagelse
HB-medlemmer, delegerede og revisor får ophold inkl. måltider og rejse betalt, så de ikke har nogen udgifter, og indlogeres på enkeltværelser.

Bemærk, at hvis man bliver væk uden at melde afbud, vil man blive bedt om selv at betale opholdet. Gæster skal selv betale for rejse og ophold.

SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND