Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

SINDs landsmøde 2018

22.-23. september på hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
Personvalg
På landsmødet skal der ske følgende personvalg:
  • Valg af Daglig Ledelse (DL)
    • Valg af landsformand
    • Valg af 1. næstformand
    • Valg af 2. næstformand
  • Valg af to HB-medlemmer (plus suppleanter), som skal repræsentere de landsdækkende aktiviteter.
  • Valg af fem øvrige HB-medlemmer (plus suppleanter).
  • Valg af kritisk revisor (plus suppleant).

Daglig Ledelse (DL)
Formand, 1. næstformand og 2. næstformand vælges hver for sig - en ad gangen i nævnte rækkefølge. DLs medlemmer er herefter medlemmer af hovedbestyrelsen (HB).

Forslag til posterne skal, jf. SINDs vedtægter, §6 stk. 3, være sekretariatet i hænde senest 21 dage før landsmødet på lm2018@sind.dk eller på sekretariatets adresse:

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 TaastrupTo HB-medlemmer som repræsenterer de landsdækkende aktiviteter
SIND har p.t. fire landsdækkende aktiviteter: Skizofreniforeningen, Foreningen børn med angst, Den Landsdækkende Telefonrådgivning samt Benzo-rådgivningen. For at opstille som HB-kandidat for disse skal man have en underskrevet opstillingserklæring fra ledelsen i den pågældende aktivitet, man stiller op for. Man kan stille op helt hen til landsmødet.


Fem øvrige HB-medlemmer
Man kan opstille til en af disse fem poster helt hen til landsmødet.


Revisor
Man kan opstille til denne post helt hen til landsmødet.


Bemærk
, at ansatte i SINDs sekretariat ikke kan være medlem af hovedbestyrelsen, jf. SINDs vedtægter, §7 stk. 2.


Opstillingsgrundlag
Kandidater til valg kan få et personligt opstillingsgrundlag med i landsmødemappen, hvis det er fremsendt, så sekretariatet har det i hænde senest 15. august på lm2018@sind.dk eller på sekretariatets adresse.
Bemærk, at opstillingsgrundlag anvendes, som de er fremsendt. Der foretages ikke renskrivning, korrekturlæsning eller layout.
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND