Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Nyhedsbrev for dig, der er aktiv i SIND, 7. september 2017

07-09-2017
 

Hjemløsetal

Der bliver hvert andet år gennemført en landsdækkende undersøgelse på herberger, væresteder, cafeer og andre steder, der er i kontakt med hjemløse. Gennem en uge registreres det samlede antal af hjemløse på dette tidspunkt.

Desværre er der fortsat en stigning i antallet af hjemløse, og her er det specielt antallet af unge og kvinder, der har forældreansvar, der er stigende. Det er bekymrende.


Det er også bekymrende at 53 procent af de hjemløse har en psykiatrisk diagnose. Der er uden tvivl tale om et større antal personer med psykiske problemer, der bare ikke er udredt og kendt.

Det betyder i runde tal, at der ude i virkeligheden er omkring 4.000 mennesker med en psykisk sygdom, der ikke har et hjem. Det er et klart signal til kommunerne, om at der mangler basale tilbud til mennesker med psykisk sygdom, som ikke bliver raske af at mangle det basale tilbud som en bolig er.


Der er brug for en særlig opsøgende indsats som når denne gruppe af borgere, der er også brug for rummelige individuelle botilbud som kan nå hjemløse, med særlige udfordringer som psykisk sygdom og ofte også et misbrug.

Det er dumt, dyrt og uanstændigt, at kommunerne ikke er gode nok til at nå gruppen, tallene skal vendes. Vi må spørge politikerne op til valget hvad de vil gøre og sætte vores stemme efter det. Vi burde have råd til at gøre det bedre.


Finanslov

Det andet emne i dag hænger sammen med det ovenstående. Hvor skal pengene komme fra?

I den forløbende uge fremlagde regeringen en finanslov, der letter skatten for 22 milliarder. De enkelte forslag skal jeg ikke forholde mig til, men socialpolitisk er det svært at forstå det, samtidigt med at:

1. Antallet af hjemløse stiger


2. De offentlige budgetter hvert år skal effektiviseres

3.  Forsørgelsesgrundlaget for en stor del af vores medlemmer er forringet med et hav af reformer, der skal motivere mennesker som pga. sygdom ikke kan arbejde

4. Psykiatrien stadig halter langt efter somatikken.

Der er derfor brug for flere penge, sengepladser, udvikling og uddannelse. Når et flertal i befolkningen så hellere vil have velfærd end skattelettelser, er det jo ligetil - og det er vi i SIND helt enige i.


I forslaget til finansloven er der også gemt en bombe under det frivillige arbejde. En del af finansieringen skal ske gennem en ophævelse af den momsfrihed, som almennyttige organisationer som SIND har haft.

Ophæves det, vil få store konsekvenser. Som et plaster på såret afsættes der dog 67 millioner, som det endnu er meget uklart, hvordan man får adgang til.


Det kommer I sikkert til at høre mere om, hvis regeringen ikke kommer til fornuft og tager ønskerne om øget inddragelse alvorligt også økonomisk

Mange hilsner
Kristian Frederik Bennedsen

 Næstformand

 

Giv psykiatrien en stemme


Workshop med Knud Kristensen for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Kommunal- og regionalvalgene er en oplagt mulighed for at sætte psykiatrien på dagsorden. For at gribe muligheden afholder landsformand Knud Kristensen workshops rundt omkring i landet. Her klæder han deltagerne på til at kunne påvirke valgets kandidater. For jo flere kandidater, der interesserer sig for forholdene i psykiatrien, desto større er sandsynligheden for, at psykiatrien bliver prioriteret. 

 Knud har skrevet pjecen ”Giv psykiatrien en stemme”, og med afsæt i den, sætter workshoppen fokus på:

 

1.    Hvor er de største problemer i jeres område, og hvilke fakta kan I bruge i debatten op til valget den 21. november?

Hvordan kan I stille spørgsmål til debatmøder, skrive læserbreve og lave opslag på Facebook, der både sætter psykiatrien på valgets dagsorden, og som fremhæver de kandidater, der brænder for at ændre forholdene i psykiatrien?

Hvem kan deltage?
Det kan alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i SINDs lokalafdelinger, kredse og aktiviteter. Er der i lokalafdelingerne tilknyttet frivillige, der varetager SINDs interesser f.eks. i DH-regi eller udsatte-råd, er de også velkomne.

 

Tid, sted og tilmelding:

Region Hovedstaden: Den 22. september kl. 15 – 18.30 i DH Huset, i Høje Tåstrup. Du kan tilmelde dig her

Region Syddanmark: Den 9. oktober kl. 15 – 18.30 i Skærbæk Fritidscenter i Skærbæk. Du kan tilmelde dig
her

Region Sjælland: Den 1. november kl. 16 – 19.30 i Frivilligcenter Roskilde, Roskilde. Du kan tilmelde dig
her

Region Midtjylland: Dato og sted endnu ikke fastlagt.


Region Nordjylland har allerede afholdt et tilsvarende arrangement.


Har du spørgsmål, så kontakt organisationskonsulent Helene Kemp på
hke@sind.dk eller på telefonnummer 21 54 28 14.

 

Frivilligheden trives i foreninger   

75 procent af de frivillige i Danmark er frivillige i en organisation, de også er medlem af. Sådan lyder konklusionen i en rapporten "Tal om det frivillige Danmark - analyse af befolkningens frivillige engagement", der er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Og når vi så udfører frivilligt arbejde for vores organisation, så er det vigtigt, at vi sammen kan have det sjovt om at udføre noget meningsfyldt. Noget, som man i Center for Frivilligt Socialt Arbejde har døbt "de tre motivations-S'er": Sjovt. Sammen. Om sagen.

Netop det at gøre en forskel har stor betydning for rigtig mange mennesker, viser rapporten. Hele 85 procent af de adspurgte har angivet det som en motivationsfaktor.

Dog er hver tredje frivillig flere steder, så det kræver sit af en forening at fastholde de frivillige, som ifølge centerchef Laura Auken "først og fremmest er optaget af den opgave, de påtager sig, og bliver motiveret af det fællesskab, de er en del af". Derfor kan foreningerne ifølge Laura Auken ikke forvente, at frivillige er livslange medlemmer eller kun er aktive et sted. 


Læs mere om rapporten her
 
  Tilbage til oversigt...
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND