Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Nyhedsbrev for dig, der er aktiv i SIND, 26. oktober 2017

26-10-2017
 

Vi skal huske rummeligheden

Det slog mig senest på vores medlemskonference, ”man skal ikke kaste med sten når man selv bor i et glashus”.

For snart fire år siden skrev jeg et nyhedsbrev om de vanskeligheder, der kan være med at være aktiv i en forening, samtidig med man har et psykisk handicap, og hvordan små, men effektive ting kan gøre det lettere at deltage.

Forsker fra RUC Lars Holmboe fremlagde på medlemskonferencen en undersøgelse om sammenhængen mellem frivilligt arbejde og recovery, der er finansieret af SINDs forskningslegater. Her konkluderer han, At frivilligt arbejde for mange kan være støttende på vejen til recovery.

Det kræver, at organisationerne er klar til at tage imod mennesker, der er berørt af psykisk sygdom. Her peges der i undersøgelsen på, at tæt dialog og fokus på at understøtte den enkeltes mulighed for at udvikle personlige og faglige kompetencer er afgørende.

Samtidig sad vi i en sal, med en blandet flok, hvoraf en del er funktionshæmmet af psykisk sygdom, nogle måtte gå til og fra, nogle havde behov for længere pauser, ja kort sagt var der et bredt udsnit af kompensationsbehov. Samtidig var der en gruppe, som blev forstyrret af den typiske SIND-vandren til og fra eller små powernaps undervejs.

Det hænger jo ikke sammen. Det hænger heller ikke sammen, at man fire år senere stadig ikke kan få mødeindkaldelser sendt samlet som en booking med tilhørende dokumenter, at der ikke til stormøder er pladser ved udgangen reserveret til mennesker, der gerne skal kompenseres, så de kan gå til og fra, ligesom der andre steder er kørestolspladser.

Denne manglende omtanke er ikke bare et spørgsmål om bruger versus ikke bruger. Det kan være lige så slemt og stigmatiserende de enkelte sygdomsgrupper imellem, for netop det at kompensationsbehovene er så forskellige - også mellem os selv - betyder, at ALLE må udvise rummelighed og rimelig tilpasning.

Så det er helt klart en tanke, som jeg synes, vi med fordel kan arbejde mere med i SIND, så vi fremadrettet sikrer en større rummelighed og plads til forskelle.

Mange hilsner
Kristian Frederik Bennedsen

Næstformand

Ny peer-folder

Brugerudvalget i SIND har op til Psykriatritopmødet udsendt en folder om peer-arbejdet, som kan bruges rundt okmkring i afdelingerne som en inspiration til arbejdet med Peer to Peer-netværk.

SIND er aktiv deltager i mange af de peer-projekter, der allerede er i gang. Vi skal også være en aktiv part i at videreudvikle arbejdet, hvilket denne her folder skal være med til at sikre.

SIND er en del af følgende netværk:

Peer-Netværket Danmark
Et netværk for peers i hele landet, som SIND, LAP, Outsideren og Gallo bl.a. også er en del af

Se mere på www.peernet.dk 

Projekt "Peers som brobyggere"

I Region Sjælland vil du ved udskrivelse fra psykiatrien kunne tale med en peer, som er ansat til at gennemføre recovery-undervisning og gennemføre samtaler

Projekt "Ligestillet støtte"

Også i Region Midtjylland har du mulighed for at tale med en peer ved udskrivning fra psykiatrien samt modtage recovery-undervisning fra de såkaldte "peerguider"

Se mere på www.peermidt.dk

Projekt "Peer-støtte i Region Hovedstaden
I kommuner og regioner i Region Hovedstaden er der ansat peers til at give peer-støtte individuelt eller via gruppeforløb.

Se mere på www.peerstøtte.dk

Folderen kan rekvireres ved at skrive en e-mail til landsforeningen@sind.dk. Inden for nærmeste fremtid lægger vi den også på SINDs hjemmeside til download og bestilling i brochurebiblioteket.

 

Deadline, tidsfrist, skæringsdato...

Kært barn har mange navne... Men uanset hvad vi kalder det kære barn, så ændrer det ikke på, at den 2. november er absolut sidste frist for at indtaste generalforsamlingen i Aktivitetskalenderen, hvis den skal annonceres i SINDbladet. 

www.sind.dk/indtastning er der guides til, hvordan du lægger arrangementer i SINDkalenderen, hvis du skulle få brug for det.

Hvis teknikken driller - og det gør den jo desværre engang imellem - så er du velkommen til at give os et kald på 35 24 07 50. Så vil vi forsøge at hjælpe dig videre. 

 

Kommunal- og regionsvalg - også i SIND

Så er der kun lidt over en måned til, at vi skal til stemmeurnerne. I SIND opfordrer vi til at stemme på en politiker, som ønsker at gøre noget særligt for psykiatrien.

Ja, faktisk har vi udgivet en hel folder om nogle af de ønsker, vi har til at styrke psykiatrien i kommuner og regioner. Et af de temaer, vi gerne vil have sat på dagsordenen, er overdødelighed. 

Personer med psykisk sygdom dør typisk 15 til 20 år før gennemsnitsdanskeren uden diagnose. En af grundene til det er, at de såkaldte somatiske (fysiske) sygdomme ikke altid bliver diagnosticeret.

Derfor ønsker vi i SIND, at der sikres en bedre forebyggelse, udredning og behandling af somatiske sygdomme. For selvfølgelig har personer med psykisk sygdom samme krav på at modtage sundhedsydelser og pleje af samme kvalitet som alle andre danskere. 

Hele SINDs valgfolder kan læses og downloades her.
 

 
  Tilbage til oversigt...
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND