Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

SIND på Folkemødet 2018, 14.-17. juni i Allinge på Bornholm

08-06-2018
 
Ses vi på Folkemødet hos SIND på Værestedet i Vestergade 1-3?

Udover vores folkemødereception om fredagen kl. 17.30-19.00 afholder vi traditionen tro masser af arrangementer med mange samarbejdspartnere.

Alle SINDs arrangementer på Folkemødet er oprettet som begivenheder på Facebook, og vi håber, at du vil klikke "deltager" eller "interesseret" på et eller flere af dem. På den måde hjælper du til med at skabe opmærksomhed om SIND på Folkemødet 2018.

Se arrangementerne på SINDs Facebookside her.

Nedenfor kan du se hele SINDs program for Folkemødet, men du kan også downloade et program her.

 
 

Fredag


Mød psykiatriordførere hos SIND
15. juni kl. 15.00-16.00
 
Mød flere psykiatriordførere i debat med SINDs landsformand Knud Kristensen om aktuelle temaer.
 
Med SINDs landsformand Knud Kristensen som ordstyrer diskuteres traditionen tro en lang række emner på tværs af partierne. Blandt temaerne bliver fx bosteder, tvang, ressourceforløb og økonomien i psykiatrien. Ved tilsvarende møder tidligere år har publikum budt ind med flere temaer. Både erfarne debattører og SIND-medlemmer samt brugere af psykiatrien har været glade for at kunne rejse konkrete spørgsmål fra deres egen hverdag. Jane Heitmann (V) deltager i debatten fra kl. 15.30.

Arrangør: SIND

Foreløbig har vi ja fra flg. deltagere:
 • Trine Torp (SF)
 • Flemming Møller Mortensen (A)
 • May-Britt Kattrup (LA)
 • Jane Heitmann (V).
Ordstyrer: Knud Kristensen, landsformand i SIND 
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
 
 
Bedre samarbejde i psykiatrien
15. juni kl. 16.30-17.30 
 
Hvordan kan kommuner og regioner samarbejde bedre om indsatsen for mennesker med psykiske lidelser?
 
Lige siden kommunalreformen i 2007 har kommuner og regioner haft svært ved at samarbejde om indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Dansk Psykiatrisk Selskab, Psykiatrifonden og SIND inviterer til debat om det manglende samarbejde – og især om hvordan vi kan gøre det bedre.
 
Arrangører: SIND, Psykiatrifonden og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Foreløbig har vi ja fra flg. deltagere:
 • Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden.
Ordstyrer: Knud Kristensen, Landsformand i SIND 
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
 
 
Åbningsreception som aftenarrangement
15. juni kl. 17.30-19.00
 
Kom og hils på SIND i Værestedet i Vestergade, hvor vi også i år afholder en lille uformel reception med vores gode venner og samarbejdspartnere.
 
Halvvejs i Folkemødet vil vi i SIND rigtig gerne sige hej til vores gode venner og samarbejdspartnere. Derfor har vi som tidligere år arrangereret en lille, uformel reception hos SIND. Du kan bl.a. hilse på SINDs deltagere på Folkemødet: Landsformand Knud Kristensen og Mia Kristina Hansen, der er formand for Foreningen for Børn med angst og desuden tidligere medarbejder på Center Lindegården, et socialpsykiatrisk bosted under Københavns Kommune. Du kan også møde lokalformand Morten Rasmussen og mange andre frivillige fra SIND Bornholm og det lokale peer-projekt. Desuden deltager bl.a. Anne Margrethe Gad Jørgensen, Pårørendeudvalget, SINDs direktør Ole Riisgaard og kommunikationschef Henrik Harring Jørgensen.

Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
 
 

Lørdag

 
Lad os gøre psykisk sårbarhed/sygdom til en folkesag
16. juni kl. 09.00-10.00
 
Hvordan gør vi kampen for bedre behandling af mennesker med psykiske lidelser til en folkesag?
 
Psykiske lidelser koster årligt samfundet 55 mia. kr. og mere end halvdelen af befolkningen er direkte eller indirekte berørt af psykiske lidelser i et eller andet omfang. Alligevel er arbejdet for mennesker med psykiske lidelser ikke den folkesag, som det burde være.

Mens politikere og beslutningstagere afsætter penge, beslutter behandlingsgange og lignende for mennesker med kræftsygdomme og hjertekarsygdomme, så sniger psykiske lidelser sig langt forbi de ikke-tabubelagte lidelser.

I gamle dage var ryggen danskernes store folkesygdom. Med det fysiske arbejdes reducerede omfang er det problem ikke nær så stort mere. Nu er det psykiske lidelser, der fylder. Hvordan gør vi kampen for bedre behandling af mennesker med psykiske lidelser til en folkesag?

Arrangører: SIND og FOA 

Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere:
 • Karen Stæhr, sektorformand FOA
 • Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Poul Nyrup Rasmussen, ambassadør for SIND og protektor for Det Sociale Netværk Headspace 
Ordstyrer: Knud Kristensen, landsformand i SIND
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
 
 
Hvorfor får flere børn og unge en psykiatrisk diagnose?
16. juni kl. 10.30-11.30
 
Foreningen for børn med angst sætter fokus på børn og unges psykiske sundhed.
 
Foreningen for børn med angst, der er en del af SIND, sætter fokus på psykisk sundhed for børn og unge. De seneste undersøgelser viser, at antallet af børn, der får en psykiatrisk diagnose, er stigende, og vi mener, at det er vigtigt at tage debatten om hvorfor? Vi spørger, om børn i dag reagerer på at det samfund, vi har fået skabt, hvor de skal yde og præstere og presses igennem uddannelsessystemet for enhver pris.

Allerede i vuggestuerne er der fokus på læring samtidig med en lav normering, hvor det kan være svært at få tid til omsorg og tryghed. Er det allerede der, at børnenes alarmsystem tændes og skaber grundlag for angst og andre symptomer på mistrivsel, som hæmmer børnene i deres hverdag?

Sidste år stillede MF Trine Torp (SF) spørgsmålet: ”Er børnene vores tids kanariefugle, som viser tegn på, at der er noget galt i vores samfund?”. Har hun ret i det?
 
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere:
 • Trine Torp MF (SF)
 • Merete Scheelsbeck (K), byrådsmedlem i Høje Tåstrup
 • Gitte Kronbak Nielsen (A), byrådsmedlem i Roskilde
 • Per Larsen (K), Region Nordjylland og medlem af Danske Regioners bestyrelse
 • Marianne Rasmussen, chef for Børnetelefonen under Børns Vilkår
 • Lars Søgaard, faglig sekretær hos BUPL.
Ordstyrer: Journalist Regitze Bryld
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
 
 
Forebyggelse: Børn som pårørende
16. juni 12.00-13.00 
 
Skal vi lovgive, så hjælpen til børn og unge med en forælder, der har en psykisk sygdom, forbedres?
 
Kom og hør diskussionen mellem bl.a. SIND, Dansk Socialrådgiverforening, Børnerådet, Lægeforeningen og tidligere psykiatriordfører, MF Yildiz Akodogan (S).

Hvordan forbedrer vi forebyggelse og hjælp i forhold til børn og unge, hvis far eller mor har en psykisk sygdom?

Mange unge pårørende har det svært og får ikke hjælp. Kun hver tredje danske kommune har en politik. Norge har lovgivning om hjælp til unge pårørende, og det samme er på vej i Sverige med afsæt i FN’s Børnekonvention om børns ret til bl.a. beskyttelse, udvikling og medbestemmelse.

Skal vi sikre børn det samme i Danmark uanset hvilken kommune, de bor i?

Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere
 • Yildiz Akdogan (A), MF
 • Anne Margrethe Gad Jørgensen, medlem af SINDs Pårørendeudvalg
 • Mads Bilstrup, formand i Region Nord, Dansk Socialrådgiverforening
 • Simon Serbian, medlem af Lægeforeningens bestyrelse.
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
 
 
Årsagsbehandling af senfølger af seksuelle overgreb mangler
16. juni kl. 13.30-14.30 
 
Debat om traumeforståelse i psykiatrien. Fra symptombehandling til årsagsbehandling.
 
Landsforeningen SPOR afholder debat hos SIND: Er traumeforståelse på vej ind i psykiatrien? Når konsekvenserne af barndommens seksuelle overgreb bryder frem i form af fx angst, depression, selvskade, stemmehøring eller psykoser, er de ramte henvist til den almene psykiatri, som er uden specialisering på senfølgeområdet. Der igangsættes behandling for symptomet – med diagnoser og medicinering – men der er ingen opmærksomhed på årsagen, nemlig de traumer den voksne har med sig i bagagen.

Trauma Informed Care, som stammer fra USA, peger sammen med Åben Dialog, Recovery og medicinfri afdelinger i retning af et paradigmeskifte i psykiatrien.
Med indlæg fra fageksperter og livseksperter ser vi på de nye strømninger, der er i psykiatrien: Hvad har vi at vinde ved større traumeforståelse? Hvad skal der til for at udviklingen går i en ny retning? Er der forhindringer? 

Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere
 • Camilla Carlsen Bechsgaard, cand. psych. aut., leder af CSM Syd - Behandlingssektion
 • Mette Askov, formand for Stemmehørernetværket
 • Helle Cleo Borrowman, formand for Landsforeningen SPOR
 • Mia K. Andersen, tidligere medarbejder på Center Lindegården - et socialpsykiatrisk bosted under Københavns Kommune.
Arrangør: Landsforeningen SPOR
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
 
 
De mest udsatte borgere med psykiske lidelser og misbrug
16. juni kl. 15.00-16.00 
 
Tryghed og tilbud til de mest udsatte borgere med psykiske lidelser og misbrug
 
For to år siden mistede en medarbejder på et botilbud i Roskilde livet. Det ulykkelige dødsfald var ikke det første i socialpsykiatrien, og en ophedet debat om sikkerhed og tryghed på landets botilbud for mennesker med psykiske lidelser tog sin begyndelse. 150 såkaldte ’særlige psykiatriske pladser’ er netop nu under oprettelse i landets regioner, men foreløbig anvender kommunerne kun i ringe grad den nye mulighed.

Er pladserne overhovedet det rette svar på målgruppens behov? Og er de reelle problemer på de socialpsykiatriske botilbud overhovedet blevet adresseret? Er personalet relevant uddannet, er normeringerne tilstrækkelige, og er de ofte usle fysiske rammer forbedret?

Arrangører: SIND og Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere:
 • Trine Torp (SF)
 • Mogens Seider, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering
 • Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Mia Kristina Hansen, tidligere medarbejder på Center Lindegården
Ordstyrer: Knud Kristensen, Landsformand i SIND
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
 
 
Oversete sygdomme hos mennesker med handicap – hvad gør vi?
16. juni kl. 16.30-17.30 
 
Mennesker med handicap har generelt flere sundhedsproblemer end resten af befolkningen.
 
Flere med handicap dør langt tidligere end andre. Handicaporganisationer oplever, at sygdomme bliver overset og opdaget for sent. Det kan fx være tandproblemer eller kræftsymptomer, der muligvis overskygges af fokus på selve handicappet. Det kan være, at der mangler særlig viden om handicappet, før man kan behandle ellers simple lungeproblemer. En løsning kan være særlige sundhedstjek for mennesker med handicap, men der er brug for endnu flere idéer og samspil med flere aktører.

En række organisationer lægger op til dialog om, hvordan vi kommer problemerne til livs. Hvordan ser fagfolk, organisationer og politikere på sagen? Hvad er forklaringerne? Hvad er løsningerne? I panelet deltager læger og politikere.

Arrangører: Danske Handicaporganisationer (DH). Muskelsvindsfonden, Landsforeningen LEV. SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
 
Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere
 • Knud Kristensen, landsformand SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Liselott Blixt (DF), formand for Folketingets Sundhedsudvalg
 • Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen
 • Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand, Region Hovedstaden
 • Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer (DH)
 • Simon Toftgaard Jespersen, repræsentantskabsmedlem Muskelsvindfonden
 • Anni Sørensen, landsformand, Landsforeningen LEV
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)
 
 

Søndag

 
Mød SIND Bornholm, udsatterådet og peerprojektet
17. juni kl. 09.00-11.00 
 
Kl. 9-9.30: Morgenkaffe med SIND
SIND Bornholm holder åbent hus hos Værestedet i Allinge med lidt morgenbrød, hvor du bl.a. kan hilse på medlemmerne af vores lokale udsatteråd og få en snak med dem. 
 
Kl. 9.30-10.00: Peer-projektet på Bornholm
Sådan fungerer en peer: Mød flere og oplev hvordan der arbejdes. 

Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere:
 • Henrik Christensen, bestyrelsesmedlem, SIND Bornholm og udsatterådet på Bornholm
 • Morten Rasmussen, lokalformand
 • Natja Andersen, bestyrelsesmedlem, SIND Bornholm og peer-projektet på Bornholm
 
Kl. 10.00-11.00: SIND Bornholm: Politikere besvarer spørgsmål
Nogle af øens politikere - vi har inviteret fra Folketinget, Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune - fisker spørgsmål, kommentarer og ønsker op af ønskebrønden, som de besvarer.

Der vil fx være fokus på lokale forhold, sammenhænge i psykiatrien, overgange, tilbud, mangler og meget andet. Politikerne skal forsøge af levere forslag til løsninger, så vi kommer videre med mindst et par emner.

Vi ønsker ikke en traditionel debat, men lidt ping-pong med tilhørerne, når der svares på spørgsmål. 

Foreløbig har vi ja fra følgende deltagere:
 • Lea Wermelin (A), MF
 • Leila Lindén (A), Region Hovedstaden
 • Morten Rasmussen, formand, SIND Bornholm.
Sted: Værestedet, Vestergade 1, Allinge (K19)

Klik her for at se arrangementet på Facebook
 
  Tilbage til oversigt...
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND