Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

SINDs Pårørendeudvalg


Udvalgets medlemmerPårørendeudvalgets kommissorium

Overordnet:
Pårørendeudvalget skal styrke SINDs og de pårørendes stemme i offentligheden og psykiatriverdenen. Derved skal Pårørendeudvalget også styrke pårørendestemmen i SIND.
Pårørende skal opretholde en dialog med den landsdækkende aktivitet "SIND Pårørenderådgivning".

Det kan tage udgangspunkt i samspillet mellem:

 • Det vi vil høres om.
 • Der, hvor vi mangler andres støtte.
 • Recover-tilgangen.
 • Pårørende-peer-støtte aktiviteter og aktivisme.
Konkret:
Det bliver i høj grad op til udvalget at konkretisere ud fra ovenstående. Noget af det kan være noget af nedenstående (ikke-prioriteret rækkefølge):
 1. Kortlægge og formidle viden om, hvad der internt i SIND findes af grupper, rådgivninger og andre aktiviteter for pårørende.
 2. Understøtte lokalafdelingernes og regionskredsenes oprettelse og drift af pårørendegrupper og -aktiviteter. Herunder tilbud til børn og unge pårørende.
 3. Definere, ansøge, fundraise, igangsætte og drifte projekter om recovery-orientering for pårørende.
 4. Fortsat undersøge mulighederne for en recovery-orienteret uddannelse af tovholdere og undervisere til pårørendegrupper - ikke mindst for børn og unge som pårørende.
 5. Fremme dialog, samarbejde og vidensdeling mellem udvalget og andre SIND-enheder. Og understøtte de organisatoriske handleplaner i relation til pårørendeinddragelse, -støtte og -aktiviteter.
 6. Stille forslag til SINDs Hovedbestyrelse om ny formulering af SINDs pårørendepolitik.
 7. Gennemgå SIND-materiale sammen med SINDs Brugerudvalg ift. sprog og tilgang, især med henblik på recovery-orientering, til videre arbejde i SINDs PR-udvalg.
 8. I samarbejde med SINDs regionskredse have fokus på implementeringen af Psykiatrilovens §3 stk. 6 om inddragelse af pårørende.
 9. Udføre de opgaver som de organisatoriske handleplaner fra SINDs landsmøde 2018 kan føre til.


Læs mere her

Se SINDS Pårørendepolitik

Referater

Guide til opstart af pårørendegrupper
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND