Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Pårørendeudvalg

Kontakt udvalget.

Læs mere om udvalgets medlemmer.
 

Nederst på siden kan du finde yderligere information, bl.a. om SINDs pårørendepolitik og en guide til, hvordan SINDs lokalafdelinger, aktiviteter og rådgivninger kan oprette lokale pårørendegrupper. Pårørendeudvalgets kommissorium:

Overordnet: 

Pårørendeudvalget skal understøtte en pårørendestemme og -profil i SIND, så SIND har en synlig pårørendedefineret pårørendeprofil på psykiatriområdet.

Opgaver (ikke prioriteret rækkefølge):


1. Pårørendegrupper, oversigt.
Pårørendeudvalget skal fortløbende kortlægge, hvad, der internt i SIND findes af pårørendegrupper, pårørenderådgivninger m.m., kontaktoplysninger hertil, og formidle dette ud via SINDs hjemmeside eller lignende.

2. Pårørendegrupper, vejledning. Pårørendeudvalget skal udarbejde en vejledning til lokalafdelinger m.fl. i SIND om, hvordan man opretter pårørendegrupper. Pårørendeudvalget skal i den forbindelse kunne fungere som konsulenter for lokalafdelingerne m.fl. på området.

3. Dialog med SINDs Pårørenderådgivning.
Pårørendeudvalget skal søge dialog med pårørenderådgivningen og drøfte eventuelle samarbejdsmuligheder.

4. Dialog med Den Landsdækkende Telefonrådgivning (DLT). Pårørendeudvalget skal arbejde med at forbedre koordinationen mellem DLT og Pårørendeudvalget.

5. Pårørende-testamente. Pårørendeudvalget skal udarbejde en pjece om arv og testamente: Hvordan man som pårørende kan testamentere sin formue til en psykiatribruger på en måde, så som sikrer, at arvtager sikres bedst muligt.

6. Kommunikation. Pårørendeudvalget skal gennemse eksisterende SIND-materiale om pårørendeforhold og eventuelt stille forslag til ændringer. Pårørendeudvalget kan skrive relevante artikler til SIND-bladet.

7. EUFAMI. Pårørendeudvalget skal repræsentere SIND i EUFAMI-sammenhænge.

8. Understøtte og overvåge implementering af psykiatrilovens § 3, stk. 6 om pårørendeinddragelse. Iflg. den nye bestemmelse får patienter ret til en samtale i forbindelse med indlæggelsen, hvor patienten skal høres om inddragelse af pårørende eller andre i netværket i behandlingsforløbet.

9. Børn. Pårørendeudvalget opfordres til at komme med forslag til SIND-tilbud til børn (under 18 år), som er pårørende.

10. Bedsteforældre. Pårørendeudvalget skal arbejde med udvikling af folder og oplysning for bedsteforældre med psykisk syge børnebørn.
 

Pårørendeudvalget kan:

a. Udarbejde folder herom.

b. Forberede og gennemføre oplæg.

c. Udarbejde aftaleformular/skabelon vedr. pårørendeinddragelse

d. Finde samarbejdsvinkler herom sammen med SINDs brugerudvalg, pårørenderådgivning og psykiatriforeninger som fx Bedre Psykiatri.

8. Børn. Pårørendeudvalget opfordres til at komme med forslag til SIND-tilbud til børn (under 18 år) som er pårørende.


Pårørendeudvalget kan stille forslag til hovedbestyrelsen om yderligere punkter.

Udvalget skal selv aktivt tage ansvar for koordinering med andre udvalg, hvor der er overlappende opgaver/ interesser.

Pårørendeudvalget kan nedsætte underudvalg til at varetage nogle af opgaverne mellem udvalgets møder.

Udvalget bør mødes mindst 4 gange om året.

Læs mere her

Se SINDS Pårørendepolitik

Referater

Guide til opstart af pårørendegrupper

 

SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND