Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Politik og statistik

- Sæt psykiatrien på valgplakaten hver dag. Her kan du se nogle af SINDs materialer fra tidligere valg til folketing, regioner og kommuner 

Følg SIND på twitter: #landsforeningen

SINDs valgfolder til Folketingsvalget 2019:

Du kan nu hente SINDs valgfolder, hvor du kan finde vores mærkesager og finde ud af, hvordan du kan være med til at sætte psykiatrien på dagsordenen. 
Folder til Folketingsvalget 2019

Fakta: SINDs høringssvar


SIND er som repræsentant i fx Danske Handicaporganisationer berettiget til at afgive høringssvar.
SIND har også repræsentanter i en lang række udvalg, råd og nævn.
SIND har desuden god kontakt til adskillige politikere og embedsmænd, når medieomtale, udspil og lovforslag tager form.

Kontakt SINDs sekretariat, hvis du er interesseret i vores respons på særlige lovforslag. Se fx her SINDs høringssvar om ny psykiatrilov. Du kan også læse mere på
hjemmesiden for Danske Handicaporganisationer.
 

Pressemeddelelse: 
Det mener SIND om Psykiatriplan II


Du kan se SIND-pressemeddelelsen om Psykiatriplanen her. Regeringens udspil kan læses her.
Folderen om SINDs ønsker til den nye Psykiatriplan II er fra Folkemødet 2018. 

 
SINDs ønsker til Psykiatriplan II

Her kan du downloade SINDs inspirationshæfte til brug regions- og byrådsvalgene 2017


Regionsråd- og kommunalvalgene står snart for døren. Den 21. november kan ca. 4,4 millioner danskere gå i stemmeboksen. Det betyder, at det er tid til at påvirke debatten og kandidaterne til at gøre forholdene for psykisk sårbare og deres pårørende bedre. Hos SIND har vi derfor udarbejdet en valgfolder om de emner, vi mener skal på dagsordenen. Folderen rummer et udsnit af de vigtige emner, SIND mener, skal debatteres i den kommende valgkamp. 

Download folderen her

Medicin: Det mener SIND

Psykofarmaka kan være en hjælp, men ikke for alle mennesker og ikke i alle situationer. Medicin skal bruges med omtanke og bør aldrig stå alene. Sådan lyder den korte version af SINDs politik om medicinsk behandling af mennesker med psykiske lidelser, som du kan læse her. Politikken blev godkendt af SINDs hovedbestyrelse den 19. november 2016.

Økonomi: Det mener SIND

SINDs beregninger, som vi omtalte i SINDbladet december 2016 på side 10, viser, at antallet af patienter er steget mere end dobbelt så meget som bevillingerne. Væksten betyder, at psykiatrien 2017-2014 skulle have haft yderligere 1,9 mia. kr. hvert eneste år, hvis indhug i bevillingerne pr. patient skulle være undgået. Det skete ikke. Satspuljeaftalen for 2014 tilførte blot 0,3 mia. kr. årligt samtidig med, at regionenerne vedtog besparelser svarende til mere end halvdelen af dette beløb. 


Bosteder: Det mener SIND 


Onsdag den 22. marts offentliggjorde SIND og syv andre organisationer et fælles udspil om øget tryghed på de danske botilbud.

De to udspil kom i forlængelse af, af regeringen den 1. marts trak sit oprindelige lovforslag tilbage. SINDs kommentarer til det forslag kan du læse mere om her:

SIND-bladet

Tidligere udgivelser fra SIND

- Sæt psykiatrien på valgplakaten hver dag. Her kan du se nogle af SINDs materialer fra tidligere valg til folketing, regioner og kommuner


Folketingsvalg: SINDs mærkesager

SIND arbejder for at påvirke politikerne året rundt, men ved folketingsvalg gør vi en ekstra indsats.
SINDs mærkesager ved folketingsvalget i 2015 var især økonomi og kvalitet i psykiatrien. Du kan læse mere her: 

 
Debat: Hvad vil politikerne med psykiatrien?
SIND bad i SINDbladet december 2014 og i SINDbladet juni 2013 psykiatriordførerne fra samtlige partier give bolden op til valgkampen ved at besvare tre spørgsmål om deres mærkesager. 

Fakta: SINDs høringssvar
SIND er som repræsentant i fx Danske Handicaporganisationer berettiget til at afgive høringssvar. SIND har også repræsentanter i en lang række udvalg, råd og nævn. SIND har desuden god kontakt til adskillige politikere og embedsmænd, når medieomtale, udspil og lovforslag tager form.

Kontakt SINDs sekretariat, hvis du er interesseret i vores respons på særlige lovforslag. Se fx her SINDs høringssvar om ny psykiatrilov. Du kan også læse mere på
hjemmesiden for Danske Handicaporganisationer.

Tidligere valg: Fakta og forslag
I forbindelse med folketingsvalget i 2011 udarbejdede SIND et inspirationshæfte, der bl.a. indeholder en række faktuelle oplysninger om udviklingen i antallet af patienter og økonomien i psykiatrien. Dette hæfte er stadig en vigtig kilde til oplysninger om udviklingen.

I forbindelse med regions- og byrådsvalgene 2013 har vi udarbejdet et inspirationshæfte og en M65 folder til uddeling ved valgarrangementer.

Læs SINDs inspirationshæfte om regions- og byrådsvalg 2013
Læs SINDs uddelingsfolder om regions- og byrådsvalg 2013
Læs SINDs inspirationshæfte om Folketingsvalget 2011

SINDs høringssvarvedrørende forslag til lov om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger og om udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke.
Læs SINDs høringssvar vedrørende oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
Læs SINDs høringssvar vedrørende udvidelse af reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke
 
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND