Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

SINDs PR-udvalg


Udvalgets medlemmer


PR-udvalgets kommissorium


Overordnet:
PR-udvalget skal understøtte SINDs kommunikation (I SINDs egne medier og materialer) både udadtil, ift. offentligheden, og indadtil, ift. SINDs medlemmer. Udvalget skal desuden bidrage til at skabe sammenhæng, så kommunikationen får gennemslagskraft og bliver effektiv.

Opgaver (Ikke-prioriteret rækkefølge):

 1. SINDbladet. Udvalget skal forud for udgivelsen af hvert nummer af SINDbladet gennemgå det påtænkte indhold. Efter udgivelsen af hvert nummer foretages en efterkritik/evaluering.
 2. SINDbladet. Udvalget skal på hvert møde gennemgå en overordnet løbende idéformulering til de kommende numre af SINDbladet.
 3. SINDbladet. Udvalget skal mindst én gang i landsmødeperioden tage stilling til stofsammensætningen - gerne efter at have inddraget læserne.
 4. Hjemmeside. Udvalget skal følge SINDs nye hjemmeside til dørs.
 5. Hjemmeside - regional- og lokalsiderne. Udvalget skal fortløbende vurdere om regions- og lokalsiderne bruges tilstrækkeligt og om de rette redskaber er tilgængelige lokalt (teknik, kurser, manualer, etc.).
 6. Publikationer. Udvalget skal fortløbende vurdere landsforeningens behov for publikationer.
 7. Publikationer. Udvalget skal jf. pkt. 13 i 2019 forny SINDs hvervefolder til to nye: En folder til at hverve enkeltpersoner som medlemmer og en folder til at hverve institutioner og foreninger som medlemmer.
 8. Nyhedsbrev. Udvalget skal mindst to gange årligt evaluere landsforeningens nyhedsbrev mht. bl.a., hvor tit det udkommer, om indholdet, længden og modtagergruppen er rigtig.
 9. Sociale medier. Udvalget skal fortløbende drøfte, om SIND bruger de sociale medier rigtigt og tilstrækkeligt, både lokalt, regionalt og på landsplan.
 10. Foredragsholdere. Udvalget skal fortløbende sørge for at skabe opmærksomhed om SINDs foredragsholdere og følge op på, hvor meget de anvendes.
 11. Merchandise. Udvalget skal fortløbende vurdere og udvikle SINDs merchandise.
 12. PR-aktiviteter. Udvalget skal generelt bidrage med konkrete idéer til PR-aktiviteter ved offentlige begivenheder o.l. samt klæde regionskredsene og lokalafdelingene på til det lokale pressearbejde fx med en værktøjskasse.
 13. Organisatoriske handleplaner. Udvalget skal udføre de opgaver, som de organisatoriske handleplaner fra SINDs landsmøde 2018 kan føre til.


Læs mere her

Referater 
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND