Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

PR-udvalget, PRU


Se medlemmer 

PR-udvalget kommissorium

 

Overordnet: 

PR-udvalget skal understøtte SINDs kommunikation – i SINDs egne medier og materialer - både udadtil i forhold til offentligheden og indadtil i forhold til SINDs medlemmer. 

Opgaver (ikke prioriteret rækkefølge):

 

1. SIND-bladet. PR-udvalget skal forud for udgivelsen af hvert nummer af SIND-bladet gennemgå det påtænkte indhold med henblik på eventuelle justeringer. Efter udgivelsen af hvert nummer foretages en efterkritik/evaluering.

2. SIND-bladet. PR-udvalget skal på hvert møde gennemgå en overordnet rullende ideformulering til de kommende numre af SIND-bladet.

3. SIND-bladet. PR-udvalget skal udarbejde en indholds- og kvalitetsbeskrivelse for, hvad et SIND-blad skal indeholde. I den forbindelse skal udvalget mindst én gang i landsmødeperioden tages stilling til stofsammensætningen – gerne efter at have inddraget læserne.

4. Hjemmeside. PR-udvalget skal mindst en gang årligt gennemgå landsforeningens hjemmeside (ved helt konkret at klikke sig igennem den fra ende til anden) og eventuelt formulere ændringsforslag til forbedring. Udvalget skal følge op på, om disse forbedringer implementeres.

5. Hjemmeside, regional- og lokalsiderne. PR-udvalget skal fortløbende vurdere om regions- og lokalsiderne bruges tilstrækkeligt, har de rigtige redskaber og hvad der skal gøres for at sikre dette (teknik, kurser, manualer, rekruttering af lokale tillidsfolk til at engagere sig i det).

6. Hjemmeside. PR-udvalget skal i løbet af landsmødeperioden fremsætte forslag til flytning af hjemmesiden til et nyere og mere moderne CMS (Content Management System).

7. Nyhedsbreve. PR-udvalget skal mindst to gange årligt evaluere landsforeningens organisatoriske nyhedsbrev m.h.t bl.a.: hvor tit det udkommer, om indholdet er det rigtige, længden den rigtige, om modtagergruppen er den rigtige. 

8. Sociale medier. PR-udvalget skal fortløbende drøfte om SIND bruger de sociale medier rigtigt og tilstrækkeligt.

9. Foredragsholdere. PR-udvalget skal fortløbende sørge for at skabe reklame for SINDs foredragsholdere og følge op på, hvor meget de anvendes.

10. Merchandise. PR-udvalget kan fortløbende vurdere landsforeningens behov for merchandise.

11. Publikationer.
PR-udvalget kan fortløbende vurdere landsforeningens behov for publikationer.

12. PR-aktiviteter. PR-udvalget kan generelt bidrage med konkrete ideer til PR-aktiviteter ved offentlige begivenheder o.l. samt klæde kredse og lokalafdelinger på til at varetage det lokal pressearbejde fx med en værktøjskasse. 


PR-udvalget kan stille forslag til hovedbestyrelsen om yderligere punkter.

PR-udvalget skal selv aktivt tage ansvar for koordinering med andre udvalg, hvor der er overlappende opgaver/ interesser.

PR-udvalget kan nedsætte underudvalg til at varetage nogle af opgaverne mellem udvalgets møder.

PR-udvalget bør mødes mindst 4 gange om året. 

Læs mere her

Referater 
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND