Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Ambitionen med siderne på www.sind.dk om sindslidelser er at formidle let tilgængelig information med afsæt i SINDs brochurer, hjemmesider og søsterorganisationer. Får du brug for mere lægefaglig information, anbefaler vi du søger rådgivning eller klikker i venstremenuen på "eksterne links".

Psykose

En psykose er en alvorlig sindssygdom præget af store forstyrrelser i den sindslidendes virkelighedsopfattelse. Diagnosen hører ifølge ICD-10 til i hovedgruppen F20-29, der dækker over psykoser - specielt skizofreni.
En psykose ændrer væsentlige dele af den syges personlighed og har som regel stor indflydelse på tilværelsen.
Mennesker med psykoser er ligeså intelligente som andre, men på grund af de psykotiske forstyrrelser udnyttes deres evner og færdigheder dog dårligere end før, og det bliver svært at klare uddannelse og arbejde. Selv ganske almindelige, dagligdags, rutinemæssige aktiviteter volder undertiden store vanskeligheder.

Årsager
Der kan være mange forskellige årsager til, at en psykose opstår, men det er ofte som en følge af en kombination af biologiske, psykologiske og sociale påvirkninger. En psykose optræder ofte i forbindelse med andre sygedomme som skizofreni, men ses også i forbindelse med demens og affektive lidelser som bipolar og depression. Feber kan også medføre en psykose, ligesom det kan være en følgevirkning af indtagelse af stoffer.

Symptomer
Der findes mange former for psykose, og symptomerne er meget forskellige. Skizofreni, som har sit eget afsnit her på siden, paranoia, mani og depression er nogle af de mest kendte psykosebetegnelser.
Symptomerne på psykose kan variere i styrke og kommer forskelligt til udtryk. Mange oplever:

  • Forstyrret virkelighedsopfattelse
  • Vrangforestillinger
  • Hallucinationer og sanseforvrængninger
  • Tanke- og sprogforstyrrelser
  • Ændringer i følelsesreaktioner og sindsstemning
  • Kontaktforstyrrelser
  • Ændringer i opførsel og væremåde
Der er flere symptomer på psykoser end de nævnte. Nogle af dem er specielle for bestemte psykoser, andre forekommer ikke kun ved psykoserne, men også i forbindelse med mindre alvorlige psykiske sygdomme som fx angsttilstande og ikke-psykotiske depressioner. Det drejer sig bl.a. om mangel på lyst, energi og initiativ, uopmærksomhed, koncentrationsvanskeligheder og besvær med hukommelsen. Problemer med appetit er heller ikke sjældne. Man kan også blive ramt af en akut forbigående psykose som ofte optræder i forbindelse med et psykisk traume.


Udsigten for fremtiden
Ikke kun symptomerne, men også sygdomsårsager, forløb, varighed og behandlingsmuligheder varierer meget fra den ene psykose til den anden. Det skyldes dels, at der reelt er tale om forskellige sygdomme, dels at psykoserne rammer vidt forskellige mennesker.

Trods de åbenlyse problemer nægter den psykoseramte ofte at erkende dem. Manglen på sygdomserkendelse er et af tegnene på forstyrret virkelighedsopfattelse og noget af det, der gør behandlingen vanskelig.
Den syges personlighed, livshistorie, leveforhold og sociale netværk har stor indflydelse på, hvordan sygdommen udvikler sig, og hvordan den syge reagerer på den.

Kilde: SINDs pjece Samvær med mennesker med psykoseproblemer

SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND