Generalforsamling SIND Region Sjælland

Tirsdag den 20. marts 2018, kl. 19.00 - 21.00, Kongehavecentret, Svendsgade 102, 4200 Slagelse.
Inden generalforsamlingen er der oplæg fra 1 Peers*) medarbejder og en projektleder fra projektet Peers som brobygger der vil fortælle om deres erfaringer med at arbejde i Psykiatrien øst på Fjorden ved Roskilde. I årene der kommer er det planen, at der skal ansættes Peers medarbejdere på alle afdelinger i psykiatrien i Region Sjælland herunder i Slagelse.
*)Person der er kommet sig fra en psykisk sygdom og bruger sin erfaring til at hjælpe andre psykisk syge.

Dagsorden og regnskab

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.
3. Kredsbestyrelsens beretning om regionskredsens virksomhed.
4. Det reviderede regnskab og forslag til budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og evt. Revisorsuppleant.
8. Valg af regionskredsens repræsentant til hovedbestyrelsen.
9. Valg af delegerede og evt. Suppleanter til landsmødet.
10.Behandling af eventuelle forslag til landsmødet.
11.Eventuelt.
SIND – landsforeningen for psykisk sundhed – anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. Vi anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke information til andre om dit besøg på www.sind.dk. Har du spørgsmål om cookies, kan SIND kontaktes på landsforeningen@sind.dk