Til forsiden
Printvenlig side

Velkommen til SIND Storstrøm lokalafdeling.

Som dækker kommunerne Vordingborg, Guldborgsund og Lolland. Her finder du kontakt-oplysninger på medlemmer af bestyrelsen. I menuen til venstre kan du læse om SIND i din region.

Bestyrelsen afholder møde hver anden måned i lige måneder. Næste møde er i Vordingborg
den 7. april 2017 16:00. 
Referat og andre dokumenter fra seneste møde, klik på "vigtige dokumenter".


Senest redigeret 20-02-2017.

Lokalafdeling Storstrøm afholder ekstraordinær generalforsamling
mandag den 27. februar kl. 19:00 2017 i Friserhuset, Frisegade 25, 4800 Nykøbing F.

Formålet er at ændre vedtægtens § 4 Stk. 2 som følger med rødt:
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år (i lige år) i februar måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved mail eller brev til medlemmerne og / eller i medlemsbladet samt på hjemmesiden.

Efterfølgende afholdes ordinær Generalforsamling med nedenstående dagsorden:
1.            Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2.           Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.
3.            Lokalafdelingsbestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til            debat og godkendelse.
4.            Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
5.           Forslag til budget fremlægges til debat og godkendelse.
6.            Behandling af indkomne forslag.
7.            Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8.           Valg af revisor og revisorsuppleant.
9.           Valg af delegerede til regionskredsens generalforsamling.
10.       Eventuelt.

Regnskaber kan ses under "vigtige dokumenter."
Beretningen er lagt samme sted 

SIND – landsforeningen for psykisk sundhed – anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. Vi anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke information til andre om dit besøg på www.sind.dk. Har du spørgsmål om cookies, kan SIND kontaktes på landsforeningen@sind.dk
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND