Til forsiden
Printvenlig side

Velkommen til SIND Storstrøm lokalafdeling.

Som dækker kommunerne Vordingborg, Guldborgsund og Lolland. Her finder du kontakt-oplysninger på medlemmer af bestyrelsen. I menuen til venstre kan du læse om SIND i din region.

Bestyrelsen afholder møde hver anden måned i lige måneder. Næste møde er i Vordingborg
15. marts 16:00 2018. 
Referat og andre dokumenter fra seneste møde, klik på "vigtige dokumenter".


Senest redigeret 3-2-2019.

SIND Storstrøm afholder generalforsamling 2019 mandag den 11 februar kl. 18:30 i Friserhuset, Frisergade 25, 4800 Nykøbing F. Efterfølgende foredrag ved Ole Sørensen (Rebellen fra Langeland)

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Ingrid Larsen og Carl Krebs

  2. Godkendelse af dagsorden

  3. Lokalafdelingsbestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til debat og godkendelse.

  4. Det reviderede regnskab og budget til debat og godkendelse.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg Carl Krebs, Jørgen Nexøe-Larsen og suppleant Mogens Nielsen.

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På Valg Ingrid Larsen og som suppleant Flemming Larsen.

  8. Valg af delegerede til regionskredsens generalforsamling. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

  9. Eventuelt.


SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND