Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Uddannelsesudvalget


Se medlemmer

Uddannelsesudvalgets kommissorium

 

Overordnet: 

Uddannelsesudvalget skal fremme, støtte og koordinere SINDs uddannelsesaktiviteter for SINDs medlemmer, frivillige tilknyttet landsforeningen og tillidsfolk/bestyrelsesmedlemmer. Udvalget skal prioritere uddannelsesaktiviteter, der understøtter SINDs frivillighedspolitik og handlingsplaner i SIND.

Udvalget skal sikre, at SINDs uddannelsesaktiviteter afvikles på en måde, der gør, at flest mulige får udbytte af uddannelsesaktiviteten. 

Opgaver (ikke prioriteret rækkefølge):

1. Sommerhøjskole. Uddannelsesudvalget har ansvar for planlægning og gennemførelse af SINDs årlige sommerhøjskole.

2. SINDs medlemskonferencer. Uddannelsesudvalget har ansvar for planlægning og gennemførelse af SINDs medlemskonferencer i 2016 og 2017. Emnet/temaet for medlemskonferencerne skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

3.Kurser i f.t. SINDs frivillighedspolitik. Uddannelsesudvalget har ansvar for planlægning og gennemførelse af:

a. Tværgående fælles kursusdage for nye frivillige tilknyttet landsforeningens aktiviteter og tillidsmænd/bestyrelsesmedlemmer

b. Fagkurser for tillidsmænd/bestyrelsesmedlemmer

c. Kursus for nye foredragsholdere samt evt. kursus for alle foredragsholdere (i dialog med PR-udvalget).

d. Andet, der måtte blive defineret i f.t. frivillighedspolitikken i udvalgsperioden.

4. Kurser for patientklagenævnsmedlemmer (i samarbejde med DH).

5. Kursus i medietræning (i samarbejde med PR-udvalget).

6. Kursusevaluering. Uddannelsesudvalget skal holde sig orienteret om tidspunkter og program for alle relevante kurser i SIND og tilse, at de evalueres i fornødent omfang. Uddannelsesudvalget skal se evalueringerne for alle kurser som landsforeningen betaler.

7. Kursusgennemførelse. Uddannelsesudvalget kan – for at sikre kvaliteten af SINDs kurser – udarbejde guidelines (voksenpædagogiske anbefalinger), som arrangører af de kurser, som Landsforeningen betaler, skal bruge i det omfang, det giver mening. De kurser som Landsforeningen ikke betaler, kan få guidelines til inspiration. Guidelines skal godkendes af DL.

8. Kursus-site på hjemmesiden. Sekretariatet skal udvikle en kursus-side på SINDs hjemmeside. Uddannelsesudvalget skal påtage sig redigering m.h.t. input og opdatering af valide oplysninger / annoncer.
 

Uddannelsesudvalget kan stille forslag til hovedbestyrelsen om yderligere punkter. Uddannelsesudvalget skal selv aktivt tage ansvar for koordinering med andre udvalg, hvor der er overlappende opgaver/ interesser.

Uddannelsesudvalget kan nedsætte underudvalg til at varetage nogle af opgaverne mellem udvalgets møder.

Uddannelsesudvalget bør mødes mindst 4 gange om året.

Læs mere her

Referater
 

SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND