Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

SINDs Uddannelses- og Frivilligudvalg


Udvalgets medlemmer


Uddannelses- og Frivilligudvalgets kommissorium

Overordnet:
Uddannelses- og Frivilligudvalget skal fremme, støtte og koordinere SINDs uddannelsesaktiviteter for SINDs frivillige, tillidsfolk og bestyrelsesmedlemmer. Udvalgets ramme er SINDs frivilligpolitik og handleplaner.

Opgaver (Ikke-prioriteret rækkefølge):

  1. SINDs frivilligpolitik. Udvalget skal i 2019 foreslå en ny formulering af SINDs frivilligpolitik til vedtagelse i SINDs Hovedbestyrelse (HB).
  2. Sommerhøjskole. Udvalget har ansvar for planlægning og gennemførelse af SINDs årlige sommerhøjskole.
  3. Medlemskonferencer. Udvalget har ansvar for gennemførelse af SINDs medlemskonferencer 2019 og 2020. Temaet for den enkelte medlemskonference skal godkendes af HB.
  4. Kurser. Udvalget skal en gang om året i 4. kvartal udarbejde en kursusplan for det kommende år, som forelægges HB. Udvalget har efterfølgende ansvaret for gennemførelsen af de vedtagne kurser. Opgaver fra de organisatoriske handleplaner skal indarbejdes i disse kursusplaner jf. pkt. 8.
  5. Kurser for patientklagenævnsmedlemmer. I samarbejde med Danske Handicaporganisationer (DH).
  6. Kursusevaluering. Udvalget skal holde sig orienteret om tidspunkter og program for alle relevante kurser i SIND og tilse, at disse evalueres i fornødent omfang. Udvalget skal se evalueringerne for alle kurser, som landsforeningen betaler.
  7. Kursus-site på hjemmesiden. Udvalget er ansvarlig for kursus-sitet på SINDs hjemmeside. Udvalget skal stå for redigering mht. input og opdatering af valide oplysninger og annonceringer.
  8. Organisatoriske handleplaner. Udvalget skal udføre de opgaver, som de organisatoriske handleplaner fra SINDs landsmøde 2018 kan føre til.


Læs mere her

Referater
 

SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND