Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

 Vil du hjælpe SIND op til folketingsvalget?

 
 Vi har brug for din hjælp. Hold dig opdateret på denne side, når valget nærmer sig. Her er både fakta   og forslag til, hvordan du kan være med til at flytte holdninger og stemmer op til valget til Folketinget.


 Hvad vil du sige, hvis du på gågaden eller via Facebook møder en minister eller en lokal folketingskandidat, og I   kommer til at tale om forholdene for mennesker, der enten er psykisk syge, pårørende og/eller arbejder på området? I   SIND håber vi, at du i dit netværk, på de sociale medier eller i valgkampen vil være med til at sætte fokus på   psykiatrien. På vores hjemmeside kan du se, hvordan du kan deltage. SIND er partipolitisk neutral, men vi opfordrer   dig til at stemme personligt på en kandidat, der vil gøre noget særligt for psykiatrien. Mere end 50 pct. af vælgerne er   - direkte eller indirekte – berørt af psykisk sygdom. Sammen kan vi flytte mandater!
 Vil du være med?  

Valget er dit - giv psykiatrien en stemme til folketingsvalget 2019

Leder af Knud Kristensen fra SINDbladet 1. februar 2019 
I 2019 afholdes der valg til Folketinget. Uanset tidspunktet for valgets afholdelse skal vi arbejde for, at
psykiatrien kommer til at fylde mere. Målet må være, at psykiatrien kommer med i regeringsgrundlaget.
 
Det er ikke ofte, at psykiatrien nævnes eksplicit i et regeringsgrundlag. Faktisk kan jeg kun erindre én gang. Det var, da
Helle Thorning-Schmidt dannede S-SF-R-regeringen i oktober 2011. Dengang førte det bl.a. til, at regeringen nedsatte et udvalg om psykiatri. Udvalget afleverede sin rapport i oktober 2013. Rapporten førte til lanceringen af regeringens psykiatriplan (den vi i dag kalder Psykiatriplan I) i maj 2014. Psykiatriplanen var – på overfladen – en storstilet plan, der lovede et markant økonomisk løft på omkring 2,2 mia. kr. over de fire år 2015-2018. Det viste sig desværre hurtigt, at de fleste af de 2,2 mia. kr. var matador-penge. I hvert tilfælde kunne den daværende sundhedsminister Sophie Løhde gå på talerstolen på Psykiatritopmødet i 2016 med spørgsmålet: “Hvor er pengene blevet af?” De fleste af pengene forsvandt ganske enkelt på vejen mellem Finansministeriet og de mennesker, der rundt om i landet sad med et akut behov for hjælp. I 2018 har vi fået en ny psykiatriplan – kaldet Psykiatriplan II. Også Psykiatriplan II lover et markant økonomisk løft. Denne gang på omkring 2,1 mia. kr. over de fire år 2019-2022. For det første vil end ikke 2,1 mia. kr. over fire år løse problemerne i psykiatrien. For det andet er det langt fra sikkert, at de 2,1 mia. kr. når frem til brugerne og de ansatte ‘derude.’ Bl.a. derfor er det afgørende vigtigt, at vi benytter folketingsvalget i 2019 til at få sat fokus på psykiatrien. Målet må være, at den regering, vi får efter valget – uanset dens sammensætning – har psykiatrien med i sit regeringsgrundlag. Det er ikke nok med højtidelige erklæringer i valgoplæg og fra diverse talerstole rundt omkring i landet. I SIND vil vi – traditionen tro – arbejde for, at psykiatri kommer til at fylde mest muligt i valgkampen. Vi vil gentage vores kampagne om at give psykiatrien en stemme. SIND er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation. Derfor hverken kan eller vil vi opfordre vælgerne til at stemme på bestemte partier/lister eller kandidater.

Stem personligt 

Derimod vil vi gentage vores opfordring til, at man – uanset hvilket parti man vil stemme på – stemmer personligt, og at man stemmer personligt på en kandidat, der vil gøre noget særligt for psykiatrien. I alle partier/på alle lister er der heldigvis kandidater, der vil psykiatrien det godt. Vi skal huske på, at mere end halvdelen af vælgerne – direkte eller indirekte – er berørt af psykisk sygdom. Dette simple faktum skal vi minde de politiske partier og kandidaterne om. 

Valgkampen 

SIND vil op til valget genudgive vores folder om valget “Giv psykiatrien en stemme”. Her vil vi give vores bud på, hvad man i SIND lokalt kan gøre for at arbejde for, at psykiatri kommer til at fylde mest muligt i valgkampen. Det er vigtigt, at vi engagerer os i den offentlige debat op til valget. I medierne (herunder ikke mindst de sociale medier) – og på valgmøder. Det er en god ide at skrive læserbreve i lokale/regionale medier, hvor vi gør opmærksom på, at psykiatrien er vigtig og bør tages med i betragtning, når en beslutning om, hvor krydset skal sættes, træffes. Det er en god ide, hvis de lokale SIND-afdelinger involverer sig i valgmøder og debatarrangementer. Vi skal naturligvis huske på, at vi er partipolitisk uafhængige, så vi skal ikke som forening engagere os i kampagner for konkrete partier/lister/kandidater. Det er også en god ide, hvis SIND-medlemmer deltager i lokale valgmøder. Her kan man stille spørgsmål og komme med forslag. Det er også en god ide at SIND-medlemmer i lokale/regionale medier argumenterer for, at vi skal give psykiatrien en stemme. 

Lad os i fællesskab arbejde for, at psykiatrien får en stemme ved valget 2019! 

Tidligere valg: Regional- & Kommunalvalget 2017

I valgtemaet på sind.dk kan du få et overblik over vores mærkesager i både regions- og kommunalvalget, så du kan blive bedre klædt på til at give din stemme til psykiatrien. 

Psykiatrien i regionerne og kommunerne styres – som så meget andet – med hård hånd fra Christiansborg og fra Finansministeriets røde bygning på Slotsholmen. Alligevel er der mange ting, som de enkelte regions- og byråd kan gøre for at bedre forholdene for de sindslidende og deres pårørende.


Valgkampen i SINDbladet og på Facebook


I SINDbladet august 2017 kan du læse om både regionsråds- og kommunalvalget på temasiderne Valg 2017.


Under valgkampen vil vi også sætte fokus på psykiatrien gennem vores Facebookside SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, så klik forbi og hold dig opdateret. 

SINDs VALGFOLDER til regional- og kommunalvalg: Giv psykiatrien en stemme

Valgfolder2017

I forbindelse med tidligere valg til regions- og byråd lykkedes det SIND at få sat psykiatrien på valgplakaten. Også i forbindelse med valgene til regions- og byråd i 2017 vil vi gerne være med til at sætte fokus på psykiatrien. Det gør vi blandt andet med inspirationshæftet Giv psykiatrien en stemme, som også er det, der ligger til grund for valgtemaet på sind.dk.

SIND er partipolitisk uafhængig. Ærindet er derfor ikke at agitere for bestemte partier eller kandidater. Stem på det parti, som du har lyst til, men stem på en kandidat, der vil gøre noget for psykiatrien. Gør alle det, så flytter det mandater!

Den borgerrettede indsats i forhold til psykisk syge/sårbare ligger ude i kommunerne og regionerne. Derfor er byråds- og regionsrådsvalgene særdeles vigtige. 

Valgene i 2017 kommer i forlængelse af debatten om vold og trusler på botilbud og den manglende indsats i forhold til de allermest syge borgere, så der er gode muligheder for at koble mellem de landsdækkende problemstillinger og løsningerne regionalt og lokalt. Der vil især være mulighed for at pege på behovet for bedre koordinering på tværs af regioner og kommuner. 
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND