Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem
stempsykiatri

BLIV KLOGERE MED VALGFAKTA

Om regions- og kommunalvalg

Den 21. november 2017 afholdes der valg til de 98 kommunalbestyrelser og til de fem regionsråd.

Der skal vælges 41 medlemmer til hvert re­gionsråd og et varierende antal medlemmer til byrådene. I København kan der vælges op til 55 medlemmer af kommunalbestyrelsen (Borgerrepræsentationen). I de øvrige kommuner kan der vælges op til 31 medlemmer.

Statistik fra 2013

I 2013 blev der til kommunalbestyrelserne valgt 2.444 kandidater blandt 9.083 opstillede. Til regionsrådene blev der valgt 205 kandidater blandt 1.163 opstillede.

Ved valgene i 2013 var der i alt 4.409.251 væl­gere, der havde valgret til kommunalbestyrel­serne, mens 4.410.204 havde valgret til regions­rådene. Forskellen skyldes reglerne om tilmelding se­nest syv dage før valget. Flytter man inden for de sidste syv dage før valget, har man ikke valg­ret ved valget til kommunalbestyrelsen. Flyt­ter man til en anden region, har man heller ik­ke valgret til regionsrådsvalget. Flytter man til en anden kommune inden for regionen, har man valgret til regionsrådsvalget, men ikke til kommunalvalget.

Valgdeltagelsen var i 2013 ved valget til kom­munalbestyrelserne 71,9 pct. og ved valget til re­gionsrådene 71,8 pct. Af de opstillede kandi­dater til kommunalbesty­relserne var 30,8 pct. kvin­der. Af de valgte var 29,7 pct. kvinder. Af de opstillede kandidater til regionsråde­ne var 28,8 pct. kvinder. Af de valgte var 39,5 pct. kvinder. 1,8 pct. af de afgivne stemmer ved kommunalvalget var ugyldige. Ved regionsvalget var 5,4 pct. af de afgivne stemmer ugyldige. 

Om psykiatri og valg

20-30 pct. af befolkningen har i større eller mindre grad psykiske lidelser eller gener. 10 pct. er så påvirkede, at de har fået stillet en psykiatrisk diagnose. Ca. 2 pct. er i psykiatrisk behandling. Hvis hver psykisk sårbar har bare én pårørende, så er mere end halvdelen af befolkningen i berøring med psykiske lidelser.

De 2 pct., der er i psykiatrisk behandling, svarer til Liberal Alliances stemmeandel ved regionsrådsvalget i Region Nordjylland i 2013. De 10 pct., der har fået stillet en psykiatrisk diagnose, svarer til den stemmeandel, som Dansk Folkeparti fik ved regionsrådsvalget i Region Hovedstaden i 2013. De 20-30 pct. af befolkningen, der i større eller mindre grad har psykiske lidelser, svarer til Socialdemokraternes eller Venstres stemmeandel ved byrådsvalgene i 
hele landet i 2013.

Antallet af vælgere, der er berørt af psykiske lidelser, svarer altså til antallet af 
vælgere, der stemte på et af de to partier ved byrådsvalgene i 2013. Tæller vi de pårørende med, så sidder vi på mere end 50 pct. af stemmerne.

800 regions- og byrådsmedlemmer kan have en psykisk lidelse

Hvis medlemmerne af regions- og byråd afspejler befolkningen, så har 493-740 af byrådsmedlemmerne og 41-62 af regionsrådsmedlemmerne i større eller mindre grad psykiske lidelser. 247 af byrådsmedlemmerne og 21 af regionsrådsmedlemmerne har fået stillet en psykiatrisk diagnose. 50 byrådsmedlemmer og 4 regionsrådsmedlemmer er i psykiatrisk behandling.

Ingen ved, om de folkevalgte på dette punkt afspejler befolkningen, men under alle omstændigheder kan det undre, at der ikke er en større vilje til at sikre rimelige vilkår for psykiatrien.

Hvordan bliver vi hørt?

Hvis vi kan overbevise politikerne om, at vi alle vil stemme på én, der vil gøre noget særligt for psykiatrien, så er vi en magtfaktor, der ikke kan siddes overhørig. Mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende stemmer (naturligvis) ikke efter deres handicap/sygdom. De er lige så forskellige som alle andre danskere. Derfor kan/skal vi ikke argumentere for, at vi skal stemme på et bestemt parti eller bestemte kandidater. Vi skal i stedet argumentere for, at vi – uanset partipolitiske præferencer – alle skal stemme personligt på en kandidat, der vil gøre noget særligt

for psykiatrien. Derved kan vi måske flytte stemmer. Flytte stemmer internt i partierne og samlet set i retning af en mere positiv indstilling i forhold til at gøre en særlig indsats for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Hvordan det gøres, ved I bedst regionalt og lokalt. Dette hæfte er tænkt som inspiration til arbejdet.  
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND