Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

SIND repræsentanter


SIND er repræsenteret i flere organisationer bl.a. Danske Handicaporganisationer (DH), Patientklagenævnet (PKLA). Her på siden kan du også læse mere om SINDs rolle i forbindelse med det nu afsluttede arbejde i Regeringens psykiatriudvalg.

Danske Handicaporganisationer (DH)


Både lokalt og på landsplan deltager medlemmer fra SIND i aktiviteter og debatter i DH, Danske Handicaporganisationer. 

Du kan læse mere om DH her.

Patientklagenævn: SIND er med, når klager kommer under lup


I hele Danmark har Landsforeningen SIND repræsentanter i Det Psykiatriske Patientklagenævn. Her bliver psykiatriens brug af tvang vurderet, hvis en patient har klaget over behandlingen. 

SIND og regeringens psykiatriudvalg
 

Åbenhed, mindre tvang, tidlig indsats, højere fagligt niveau blandt personalet og bedre samspil med de pårørende. Det er nogle af de områder, der bliver fokuseret på i rapporten ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser” fra regeringens psykiatriudvalg. Rapporten, som blev offentliggjort i oktober 2013, skal følges op af en handlingsplan. Du kan læse hele rapporten, som SIND i høj grad har været med til at påvirke, her.

Alsidigt udvalg
Landsformand i SIND Knud Kristensen var medlem af psykiatriudvalget, som blev nedsat af regeringen i april 2012 for at styrke indsatsen på psykiatriområdet, så rammerne for personer med psykiske lidelser kunne blive bedre. SIND fik derigennem mulighed for at sætte fokus på foreningens mærkesager og indflydelse på, hvordan Danmark kunne styrke og udvikle psykiatrien i en langsigtet plan frem til 2020.

Udover SINDs landsformand bestod psykiatriudvalget bl.a. af repræsentanter fra Bedre Psykiatri, Landsforeninger af nuværende og tidligere Psykiatribrugere og Det Sociale Netværk. SIND har lagt mange ressourcer i arbejdet og bidraget med viden om, hvordan det psykiatriske område har udviklet sig gennem de seneste ti år. 

Ti udfordringer og seks fokusområder
I rapporten præsenterer psykiatriudvalget den moderne, åbne og inddragende ramme og retning, som udvalget mener, kan styrke indsatsen på psykiatriområdet. Psykiatriudvalget har fundet ti væsentlige udfordringer for indsatsen:

 • Utilstrækkeligt fokus på tidlig indsats og rehabilitering
 • Behov for et ligeværdigt, åbent og inkluderende arbejdsmarked og uddannelsessystem
 • Ulighed i sundhed og levetid
 • Begrænset inddragelse af borger og pårørende som ressource i borgerens forløb
 • Utilstrækkelig sammenhæng mellem sektorer og fagområder
 • Begrænset (tvær-)faglig konsensus og tendens til fokus på den medicinske behandling
 • Behov for fokus på kompetencer og efteruddannelse
 • Manglende brug af evidensbaserede metoder og utilstrækkelig forskning, dokumentation og effektmåling af indsatser
 • Manglende reduktion i tvangsanvendelse
 • Mangelfuld planlægning og styring og grundlag for bedre ressourceanvendelse i regioner og kommuner
På baggrund af disse har psykiatriudvalget identificeret disse seks fokusområder, der skal imødekomme de ti udfordringer:
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Styrket sammenhæng i indsatsen
 • Høj kvalitet i den faglige indsats
 • Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund
 • Nedbringelse af tvang
 • Bedre styring og ressourceanvendelse
 • En forudsætning for at nå målet er desuden, at forskning og udvikling prioriteres.

Læs hele rapporten her

 
SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND