Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Salgsbetingelser for medlemskab i SIND


Som medlem i SIND er du en vigtig brik i foreningens landsdækkende arbejde for at forbedre vilkårene for psykisk syge og deres pårørende. 
Som medlem får du:
 • Medlemsrettigheder i henhold til SINDs vedtægter, som du kan læse her
 • Tilsendt SINDbladet seks gange om året
 • Mulighed for at være frivillig i SIND. Fx som besøgsven, bisidder, foredragsholder eller som medlem af en bestyrelse
 • Mulighed for at deltage i SINDs Sommerhøjskole til stærkt nedsat pris

Medlemskab i SIND

Personligt medlemskab

 • Er gældende for én person
 • Koster 200 kr. i kontingent om året
 • Et personligt medlemskab kan efter første kontingentindbetaling tilmeldes Betalingsservice. Dette medfører en efterfølgende årlig rabat på 20 kr.

Gavemedlemskab

 • Er gældende for ét personligt medlemskab
 • Medlemskabet faktureres fortløbende til gavegiver
 • Gavemodtager opnår medlemsrettigheder, gavegiver gør ikke

Institutionsmedlemskab

 • Er gældende for én institution, organisation eller virksomhed
 • Koster 800 kr. i kontingent om året
 • Der opnås ikke rabat ved tilmelding til Betalingsservice

Støttemedlemskab

 • Tegnes for et valgfrit beløb, som opkræves en gang om året
 • Et støttemedlem opnår ikke medlemsrettigheder
 • Et støttemedlem modtager ikke SINDbladet
 • Et støttemedlem vil ikke blive kontaktet af SIND, medmindre andet er aftalt
 • Et støttemedlemskab tegnes ved at skrive til SIND på landsforeningen@sind.dk

Bidrag til SIND

 • Bidrag gives á 200 kr. og refunderes som udgangspunkt ikke
 • Ved gavebidrag kan man opnå skattefradrag, hvis man oplyser sit CPR-nummer til SIND. SIND indberetter herefter beløbet til SKAT
 • En bidragyder opnår ikke medlemsrettigheder

Indmeldelse

 • Indmeldelse mellem 1. januar og 30. september gælder fra indbetalingsdatoen og resten af året. Herefter opkræves kontingentet en gang om året pr. 1. januar med seneste indbetaling 1. februar, og vil gælde resten af det pågældende år
 • Indmeldelse mellem 1. september og 31. december gælder fra indbetalingsdatoen og hele det efterfølgende år. Herefter opkræves kontingentet en gang om året pr. 1. januar med seneste indbetaling 1. februar, og vil gælde resten af det pågældende år
 •  Er kontingentet ikke betalt ved udgangen af maj måned efter opkrævning, afmeldes medlemskabet

Udmeldelse

 • Man kan til enhver tid afmelde sit medlemskab i SIND med øjeblikkelig virkning
 • Udmeldelse er gældende fra den til sekretariatet oplyste udmeldelsesdato
 • Udmeldelse giver ikke anledning til refundering af allerede indbetalt kontingent

SIND anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. SIND anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke aktivt information til andre om dit besøg på www.sind.dk. De dele af www.sind.dk, hvor du kan interagere med Google og Facebook, svarer persondatamæssigt til, hvis du klikker direkte ind på disse sites. SIND anvender ikke information herfra. Se evt. www.sind.dk/persondata.
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND