Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

SINDs sekretariat

På sekretariatet varetages følgende opgaver:
  •  Dagsordener, referater, vedtagelser og anden betjening af Hovedbestyrelsen og Daglig Ledelse (DL)
  • Konsulentbistand til kredse og lokalforeninger
  • Markedsføring og fundraising
  • Medlemsregistrering, medlemsbetjening samt udsendelse af informationsmateriale og SIND-bladet
  • Vedligeholdelse af hjemmeside

Blekinge Boulevard 2,
2630 Taastrup
Tlf. 3524 0750
landsforeningen@sind.dk
CVR-nr: 27 11 97 19
Bankforbindelse: Danske Bank, konto: 9541-0005403944 

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10.00-14.00. Fredag kl. 10.00-13.00

Helene Kemp
Jakob Clausen
Anders Michaelsen

Jakob Clausen
receptionist

jc@sind.dk, 3524 0750

Telefoniske henvendelser til SIND. Eskpeditioner af alt SIND-materiale (bl.a. webshop). Møde- og lokalebokinger. Funktioner ift. medlemssystem (ind- og udmeldelse). 
    

Anders Michaelsen
medlemssekretær og webmedarbejder

ami@sind.dk, 3524 0756

Drift og udvikling af medlemssystem. Servicering af Hovedbestyrelse, Daglig Ledelse, Pårørendeudvalg og foredragsholdere. Nyhedsbrev. Medlemskonference.
Derudover hjælper Anders med driften af SINDs hjemmeside.

Helene Kemp organisationskonsulent

hke@sind.dk, 3524 0757

Støtte til SINDs lokal- og regionsafdelinger. Frivillighedspolitikken, interne kurser, bisidderordning og Den Landsdækkende Telefonrådgivning. Medlemskonference 2016. Fundraising. Medlemshvervningskampagner.
     
Camilla Larsen
Ole Riisgaard
Ilse Helene Vinther

Ilse Helene Vinther økonomiansvarlig

ivi@sind.dk, 3524 0754

Budget og regnskab for landsforeningen, SIND-koncernen, SIND-lokalafdelinger og aktiviteter. Investeringer. Bankkontakt. Kontakt til revision. Ansvarlig for økonomisystem. 
     

Ole Riisgaard
direktør

ori@sind.dk, 3524 0755

Daglig ledelse af sekretariat, herunder ansvar for økonomi, administration og personale. Sekretær for Hovedbestyrelsen og Daglig Ledelse. Politisk rådgivning.  

Camilla Larsen bogholderassistent
(ansat i fleksjob)

cal@sind.dk, 3524 0759

Bogføring og betalinger.  
Emilie Staunstrup Henriksen
Henrik Harring Jørgensen
Diana Ziwes

Emilie Staunstrup Henriksen
medlemssekretær og organisationskonsulent

esh@sind.dk, 3524 0751

Drift og udvikling af SINDs medlemsområde. Medlems-kommunikation. Servicering af Hovedbestyrelsen, Daglig Ledelse og Pårørendeudvalg.  Organisatorisk nyhedsbrev. SINDs internationale indsats. SINDs landsmøde, Psykiatritopmøde og arrangementer i øvrigt. 
     

Henrik Harring Jørgensen kommunikationschef

hhj@sind.dk, 3524 0753

Drift og udvikling af SINDs kommunikation, bl.a. SINDbladet, hjemmesiden og sociale medier samt brochurer, merchandise, pressekontakt og Folkemødet på Bornholm. Derudover samarbejder Henrik med frivillige og freelancere, der bidrager til SINDs kommunikationsindsats.  

Diana Ziwes
bogholderiassistent (deltid)

dzi@sind.dk, 3524 0758

Bogføring, bl.a. for SINDs lokalafdelinger.  
Lene Romby Nielsen

Lene Romby Nielsen
bogholderassistent

lrn@sind.dk, 6913 4442
Du kan altid finde kontaktoplysninger på nærmeste lokalafdeling eller din region via www.sind.dk/lokal 
SIND – landsforeningen for psykisk sundhed – anvender alene cookies til statistik og for at huske dine indstillinger. Vi anvender ikke cookies til markedsføring og videregiver ikke information til andre om dit besøg på www.sind.dk. Har du spørgsmål om cookies, kan SIND kontaktes på landsforeningen@sind.dk
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND