Til forsiden
Printvenlig side
Login
LinkedIN
Facebook
Twitter
Email
Støt SIND
Bliv medlem

Mangler du en SIND-bisidder?
Du er velkommen til at ringe til SINDs landsdækkende telefonrådgivning på 7023 2750 man-fredag 11-22 og søndag 17-22.


Vil du gerne være SIND-bisidder?
Du kan læse mere om kursustilbud, forventninger og krav på www.sind.dk/frivillig.


Er du allerede SIND-bisidder?
www.sind.dk/bisidder kan du hente SINDs nye materialer og tjeklister, der bl.a. kan bidrage til at gøre første møde og forventningsafstemning så god som mulig.

Du har ret til en bisidder

Når du skal til møde med det offentlige, har du ret til at have en bisidder med. Du bestemmer selv, hvem det skal være.


Forvaltningsloven giver dig ret til at have én med, når du skal til et møde med en myndighed. Det kan fx være, hvis en sag er gået i hårdknude, hvis du er nervøs eller hvis du gerne vil have et par ekstra øjne og ører med.

Det er op til dig at vælge, hvem der skal være din bisidder. Det kan fx være et familiemedlem, en ven eller en af SINDS frivillige bisiddere.

Som part bestemmer du selv, om din bisidder skal være med til en række samtaleforløb eller om det bare skal være en enkelt gang.

Hvis du er i tvivl om du må have en bisidder med, så kontakt os. Sammen finder vi ud af om det er muligt.
 

Brug SINDs bisidderordning

SINDs bisiddere hjælper dig med at skabe en konstruktiv dialog under mødet og med at følge op på de aftaler, du indgår.


Du kommer i kontakt med en bisidder ved at ringe til SINDS rådgivning. Måske får du tilstrækkeligt hjælp alene ved at tale med rådgivningen. Ellers hjælper rådgivningen med at finde en bisidder.

SINDs bisiddere arbejder frivilligt. De kender forvaltningsloven og er trænet i at skabe en konstruktiv dialog. Bisidderne læser ikke sagsakter medmindre I direkte aftaler andet.

I tager altid en snak før et møde. Her sætter du din bisidder ind i problemstillingen, hvorefter I aftaler, hvordan I griber mødet an. Efter mødet kan i tale om, hvordan du følger op.

Da bisidderne arbejder frivilligt, garanterer SIND ikke, at det altid er muligt at skaffe en bisidder - men vi bestræber os på at finde en god løsning.

Bisidderordningen er åben for alle - psykisk sårbare, pårørende, medlemmer og ikke-medlemmer.

Medlemstilbud for brugere af bisidderordningen
SIND har brug for dig - jo flere medlemmer, jo mere indflydelse har vi nemlig. Et medlemsskab koster 200 kr. om året. Du kan fx melde dig ind på her.

Som medlem af SIND får du:

  • Tilsendt SIND-bladet 6 gange årligt
  • Mulighed for at deltage på SINDs sommerhøjskole til en stærkt reduceret pris
  • Gratis rådgivning
  • Mulighed for at deltage i din lokalafdelings foredrag og sociale aktiviteter
SIND arbejder for at forbedre forholdene for psykisk syge. Dit medlemsskab giver os større gennemslagskraft.

Følg os også på Facebook

 

Forvaltningsloven § 8:

"Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse".SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf: 35 24 07 50
H.K.H Kronprinsesse Mary
er officiel protektor for SIND